NGUYỄN VIỆT YẾN
15/10/2020: Một số tác phẩm màu nước của họa sỹ Nguyễn Việt Yến

Họa sỹ NGUYỄN VIỆT YẾN

Sinh năm 1983

Tốt nghiệp trường Sân khấu điện ảnh 2003

 

 

Ban Mai

 

Hoa Dâm Bụt đỏ

 

Hoa Hướng Dương

 

Hoa Hải Đường

 

Hoa Ly vàng  #2

 

Hoa Tulip

 

Hương Sen

 

Hương đêm

 

Hướng Dương

 

Những bông Ly đỏ

 

Nàng Bishop

 

Thược Dược

 

Tạm biệt mùa thu