KỲ HỌP THỨ 10, HĐND TỈNH TUYÊN QUANG KHÓA XVIII: BẦU CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH VÀ THÔNG QUA NHIỀU DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT QUAN TRỌNG
28/08/2020:

Ngày 26/8/2020, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII đã chính thức khai mạc.

Dự kỳ họp có các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang; Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Triệu Kim Long, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp. 

Kỳ họp xem xét các báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2020; kinh phí Trung ương ủy quyền, kinh phí viện trợ, kinh phí cấp theo ngành dọc và các quỹ địa phương quản lý 6 tháng đầu năm 2020; một số nhiệm vụ, biện pháp chủ yếu điều hành thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương 6 tháng cuối năm 2020; nghe Báo cáo thẩm tra của các Ban của HĐND tỉnh về các lĩnh vực liên quan; Thông báo về hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020;  Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 9, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII.

Kỳ họp cũng đã thông qua Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 10; Báo cáo giám sát bằng hình ảnh của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh từ năm 2016 đến năm 2019 và báo cáo giám sát chuyên đề bằng hình ảnh của Ban văn hóa - xã hội và Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2016 - 2020 .

Theo báo cáo của UBND tỉnh, trong 6 tháng đầu năm 2020, một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh đạt kết quả khá như: Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 6% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất nông lâm nghiệp thuỷ sản tăng 3,8% so với cùng kỳ năm 2019. Một số sản phẩm chủ yếu tăng so với cùng kỳ, như: điện thương phẩm, thép, xi măng, hàng may mặc… Tỉnh thu hút, chấp thuận chủ trương đầu tư 17 dự án với kinh phí đầu tư đăng ký 1.235,6 tỷ đồng. Tuy nhiên, do tác động của dịch bệnh Covid-19, về tổng thể, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế đều đạt thấp so với kế hoạch. Tốc độ tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách trên địa bàn, một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu đạt thấp; sản xuất nông lâm nghiệp gặp nhiều khó khăn.

Trong những tháng còn lại của năm 2020, UBND tỉnh tập trung đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm sản, sản xuất vật liệu xây dựng, công nghiệp hỗ trợ; thực hiện nghiêm và kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19; thực hiện đồng bộ các giải pháp tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất nông, lâm nghiệp hàng hóa; các chính sách nông nghiệp, nông thôn, khuyến khích phát triển cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá. Tăng cường kỷ luật tài chính - ngân sách nhà nước, thực hiện triệt để tiết kiệm chi thường xuyên. Thực hiện đồng bộ các giải pháp thu ngân sách nhà nước trên địa bàn bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định; thực hiện thu đúng, thu đủ, thu kịp thời mọi khoản thu vào ngân sách nhà nước. Tiếp tục quan tâm, thực hiện tốt các lĩnh vực văn hoá, xã hội; chăm lo, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19; bảo đảm giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn…

Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn, đã có 12 lượt đại biểu HĐND tỉnh phát biểu thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2020. Các ý kiến thảo luận tập trung vào các lĩnh vực y tế, giáo dục, tài nguyên - môi trường, phát triển nông nghiệp - nông thôn; những khó khăn trong phát triển kinh tế trang trại, hình thành và phát triển doanh nghiệp tư nhân trog tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp như hiện nay… đồng thời đại biểu cũng bổ sung các giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh những tháng còn lại của năm 2020. Tại phiên thảo luận, lãnh đạo một số ngành liên quan cũng đã tham gia thảo luận, giải trình, làm rõ những kiến nghị được đại biểu nêu.

Kỳ họp thực hiện miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Đỗ Văn Toán, nguyên Chánh Thanh tra tỉnh do nghỉ chế độ; bầu bổ sung 2 Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Ma Quang Hiếu, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh và Nguyễn Văn Thắng, Giám đốc Sở Xây dựng; miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Phạm Minh Huấn do nghỉ chế độ; miễn nhiệm Chủ tịch HĐND tỉnh đối với ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 do được cấp có thẩm quyền giới thiệu bầu giữ chức vụ khác; miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Trần Ngọc Thực do đã nghỉ hưu; miễn nhiệm Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đối với ông Nguyễn Thành Hưng do điều động bổ nhiệm giữ chức vụ Quyền Giám đốc Sở Y tế và Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh đối với bà Tăng Thị Dương do đã được hiệp thương, chuẩn y giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Kỳ họp đã tiến hành bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021. Theo đó, với sự tín nhiệm cao của các đại biểu HĐND tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%. Các đồng chí Lê Thị Kim Dung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Tuyên Quang và đồng chí Hoàng Việt Phương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Yên Sơn được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã thông qua các dự thảo nghị quyết: Quy định nội dung chi và mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh; Bổ sung danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất và danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2020 trên địa bàn tỉnh; Bổ sung danh mục Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020; điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2020 tỉnh; Dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2021của tỉnh; Thông qua Đề án phân loại đô thị và đề nghị công nhận thành phố Tuyên Quang là đô thị loại II trực thuộc tỉnh; Về việc sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố thuộc huyện Sơn Dương, huyện Chiêm Hóa và thành phố Tuyên Quang; Hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách và các chức danh Thôn đội trưởng, Công an viên, Bảo vệ dân phố, Nhân viên y tế dôi dư do ghép cụm dân cư và sáp nhập tổ dân phố thuộc thành phố; Phê duyệt tổng số lượng người làm việc, chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ trong các đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức Hội năm 2020; Quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh; Về việc bãi bỏ một số nghị quyết quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành. 

Sau hai ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra.

 PV

 


Toàn cảnh kỳ họp.


Đại biểu dự kỳ họp.


Chủ tọa điều hành kỳ họp.

 


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng các đồng chí được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021