CỤ ĐỒ CHIỂU VỚI PÔNG – SÔNG. THÁI ĐOÀNH
21/05/2019:

Cụ Đồ Chiểu tác giả truyện Lục VânTiên là người có uy tín lớn trong nhân dân Nam bộ về lòng yêu nước và tính trung thực thẳng thắn.

Năm 1883 Misen Pông - Sông được thực dân Pháp cử về làm chủ tỉnh Bến Tre, hắn biết được ảnh hưởng của cụ Đồ nên tìm cách tranh thủ, mua chuộc để phục vụ công cuộc cai trị.

Một lần Pông - Sông đến nhà cụ Đồ và thông báo: Chính quyền Pháp đã xét trả lại số ruộng đất của gia đình bị tịch thu ở Tân Thới, Gia Định và thúc giục cụ cho người về nhận.

Cụ Đồ trả lời:

- Đất vua còn phải bỏ, thì đất tôi có sá gì!

Pông - Sông tỏ vẻ lo lắng cho cụ vừa mù lòa, vừa bệnh tật nên gợi ý cấp tiền dưỡng lão. Cụ từ chối:

- Tôi đang sống đầy đủ trong sự tôn kính của các môn đệ và sự quý mến của đồng bào. Điều đó làm tôi thỏa mãn lắm.

Pông - Sông hỏi cụ có gì yêu cầu để hắn

can thiệp với chính quyền thuộc địa hòng

giải quyết.

Cụ nói: Tôi chỉ mong ước một điều mà lâu nay chưa thực hiện được. Đó là được làm lễ tế vong hồn những người đã chết trận ở Lục Tỉnh.

Pông - Sông ưng thuận và đề nghị đích thân y đứng ra tổ chức cuộc tế. Giờ giấc cử hành được dự định vào một ngày gần đó

Nhưng trước một ngày, cụ Đồ Chiểu đã sai người chuẩn bị đặt hương án, mua đồ tế lễ thật tươm tất tại khu chợ Đập - Đích thân cụ Đồ làm chủ lễ. Dân chúng trong vùng kéo đến rất đông và rất xúc động khi nghe cụ đọc bài văn tế. Riêng cụ Đồ đọc xong khóc ngất đi, bà con phải khiêng cụ về nhà.

Hôm sau đúng ngày quy định, Pông - Sông cho quân đem cờ xí, lễ vật đến Ba Tri làm lễ thì hay tin cụ Đồ Chiểu đã tổ chức lễ tế trang trọng từ hôm trước.

Pông - Sông ức lắm nhưng đành phải im lặng.

T.Đ