THÔNG BÁO: Mời tham gia thi sáng tác, thiết kế sản phẩm quà lưu niệm, quà tặng du lịch Ninh Thuận
21/05/2019:

 Thông tin chi tiết tại đây:

www.ninhthuantourist.com/tin-tuc-su-kien/tin-trong-tinh/4630-thong-bao-moi-tham-gia-thi-sang-tac-thiet-ke-san-pham-qua-luu-niem-qua-tang-du-lich-ninh-thuan.html