ĐINH CÔNG HUỲNH
21/12/2017:

 

ĐINH CÔNG HUỲNH

Năm sinh: 1976

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Xã Khánh Phú, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

Địa chỉ: Tổ 11 phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang

Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Tuyên Quang chuyên ngành Văn học.