ĐINH HUYỀN TRANG
21/12/2017:

ĐINH HUYỀN TRANG

Năm sinh: 1974

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Xã Khánh Phú, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

Địa chỉ: Tổ 14 phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang.

Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Tuyên Quang chuyên ngành Văn học