Một số tác phẩm của nghệ sỹ Hải Hà
02/06/2015:

 

Hồ Chủ tịch trên Lễ đài cuộc mít tinh của hơn 1 vạn nhân dân Tuyên Quang

tại sân vận động thị xã, tháng 3/1961

 

Thiếu nữ vùng cao

 

Nữ dân quân Dao Tiền

 

Phút tâm tình

 

Ngày vui mới

 

Nữ tự vệ Thành Tuyên

 

Chiều bên suối

 

Dẻo dai