NGUYỄN CÔNG MỸ
19/12/2016: Một số tác phẩm của họa sỹ Công Mỹ

 

Mẹ vẫn đợi

 

Đón mẹ

 

Được mùa.

 

Ngày xuân đi hội

 

Cô gái Tày với cây đàn Tính

 

 

Pháo binh Sông Lô

 

Đi hội

 

Mùa hè

Chớm thu