Mai Hùng
13/03/2015:

 

Quà của biển

 
 
Tuần tra trên đảo Trường Sa Lớn
 
 
Hoa bàng vuông
 
 
Biển Trời Trường Sa
 
 
Mai vàng trên đảo