Mùa no ấm
12/03/2015: Ảnh: Đinh Công Thủy (1 trong 30 ảnh phong cảnh đẹp nhất Cuộc thi ảnh nghệ thuật Vnexpress 2014)