Kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa XIX: Thông qua nhiều quyết sách quan trọng
18/07/2021: Kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh khóa XIX nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra từ ngày 15-17/7/2021 là kỳ họp được cử tri đặc biệt quan tâm, bởi kỳ họp đã xem xét và thông qua nhiều quyết sách quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội.


Dự kỳ họp có các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh; thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố; thường trực HĐND 138 xã, phường, thị trấn.

Chủ tọa điều hành kỳ họp.

Kỳ họp đã nghe, xem xét các báo cáo: kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2021; kết quả thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2021; kinh phí Trung ương ủy quyền, kinh phí viện trợ; kinh phí cấp theo ngành dọc và các quỹ địa phương quản lý 6 tháng đầu năm 2021; một số nhiệm vụ, biện pháp chủ yếu điều hành thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương 6 tháng cuối năm 2021.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, sự điều hành tập trung, linh hoạt của UBND tỉnh, sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, các thành phần kinh tế, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh có bước phát triển, quốc phòng - an ninh được đảm bảo, đời sống nhân dân ổn định. Tốc độ tổng sản phẩm GRDP trên địa bàn tỉnh tăng 6,19% so với cùng kỳ năm 2020, đứng thứ 6/11 tỉnh trong khu vực miền núi phía Bắc. Tỉnh đã tập trung chỉ đạo thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2021 và hoàn thiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn, vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025. Kết quả giải ngân vốn đầu tư công tăng so với cùng kỳ năm trước. Thu hút, mời gọi một số nhà đầu tư đến khảo sát, tìm hiểu môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh. Thực hiện tốt công tác chăm lo cho người nghèo, đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số. Cải cách hành chính được duy trì, công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Để tiếp tục thực hiện "Mục tiêu kép”, vừa quyết liệt phòng, chống dịch bệnh Covid-19 hiệu quả, bảo vệ sức khỏe nhân dân dân, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2021, các đại biểu đề xuất một số giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; thực hiện Đề án Bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn, giai đoạn 2021 - 2025. Kiến nghị xử lý rác thải và chống rác thải nhựa; cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính; công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tác động của Quyết định số 861 ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 tới tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế; về tình hình an ninh trật tự 6 tháng đầu năm 2021 và chương trình xây dựng nông thôn mới.

Các đại biểu dự kỳ họp.

Kỳ họp cũng đã nghe lãnh đạo UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương; kinh phí Trung ương ủy quyền, kinh phí viện trợ; Kinh phí cấp theo ngành dọc và các quỹ địa phương quản lý 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021. Nghe các Ban của HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra; Thông báo của Ủy ban MTTQ tỉnh về hoạt động tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021; Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước, sau kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII. Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri trước, sau kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII; Báo cáo của Thường trực HĐND về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ nhất, trước kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh khóa XIX.

Kỳ họp cũng đã xem xét thông qua các nghị quyết gồm: bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; bổ sung danh mục công trình, dự án thu hồi đất và danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh; quy định phụ cấp hằng tháng đối với thôn đội trưởng và mức trợ cấp ngày công lao động đối với dân quân khi làm nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh; về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản hàng hóa; sản phẩm OCOP và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025… Đây là những nghị quyết có tác động rất lớn đến nhiều lĩnh vực, nhiều đối tượng. 

Đặc biệt là nghị quyết về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản hàng hóa; sản phẩm OCOP và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025. Đây là nghị quyết có tác động rất lớn đến nhiều đối tượng, gồm doanh nghiệp, HTX, chủ trang trại, hộ sản xuất kinh doanh cá thể. Mức hỗ trợ lãi suất tiền vay có thể lên đến 50% hoặc 100% tùy theo từng điều kiện, hoàn cảnh cụ thể. Nghị quyết được đưa vào cuộc sống chắc chắn sẽ thúc đẩy kinh tế khu vực nông thôn phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn tới.

HĐND tỉnh yêu cầu ngay sau kỳ họp này, UBND tỉnh khẩn trương, chỉ đạo cụ thể hóa Nghị quyết đảm bảo hiệu quả, kịp thời đưa nghị quyết vào cuộc sống. HĐND tỉnh kêu gọi các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 2021, tạo tiền đề thựchiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm (2020 - 2025).

PV