KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ HĐND TỈNH THÔNG QUA 9 DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
Thứ 5, ngày 24 tháng 12 năm 2020 - 16:9

Sáng ngày 24/12, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, HĐND tỉnhkhóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức kỳ họp chuyên đềthông qua một số Dự thảo Nghị quyết quan trọng. Các đồng chí: Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Triệu Kim Long, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh điều hành kỳ họp.

 

      Dự kỳ họp có các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Văn Sơn Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các ban đảng Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh; đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố.

       Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, kỳ họp sẽ xem xét, thông qua 9 dự thảo nghị quyết. Đồng chí đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, làm việc tích cực, thảo luận dân chủ, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng để kỳ họp thành công tốt đẹp, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

       Đối với Nghị quyết thông qua chủ trương điều chỉnh địa giới hành chính huyện Chiêm Hóa, huyện Lâm Bình và thành lập thị trấn Lăng Can thuộc huyện Lâm Bình; điều chỉnh địa giới hành chính các xã Thắng Quân, Lang Quán, Tứ Quận để thành lập thị trấn Yên Sơn thuộc huyện Yên Sơn:các đại biểu đã được nghe UBND tỉnh trình dự thảo Nghị quyết và Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế, HĐND tỉnh. Dự thảo Đề án đã xác định việc điều chỉnh địa giới là cần thiết, hoàn toàn phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương,là bước cụ thể hóa thực hiện Quyết định số 2426/QĐ-TTg ngày 28/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch kinh tế - xã hội tỉnh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

       Theo đó, nhập toàn bộ 90,91 km2 diện tích tự nhiên, dân số 7.842 người của xã Phúc Sơn thuộc huyện Chiêm Hóa; toàn bộ 41,67 km2 diện tích tự nhiên, dân số 6.757 người của xã Minh Quang thuộc huyện Chiêm Hóa vào huyện Lâm Bình. Thành lập thị trấn Lăng Can thuộc huyện Lâm Bình trên cơ sở toàn bộ 73,33 km2 diện tích tự nhiên, dân số 8.373 người của xã Lăng Can thuộc huyện Lâm Bình. Nhập 0,58 km2 diện tích tự nhiên, dân số 923 người (thôn 1, thôn 6) của xã Lang Quán và 2,29 km2 diện tích tự nhiên, dân số 1.788 người (thôn Cầu Trôi, thôn 11, thôn Đồng Chằm) của xã Tứ Quận vào xã Thắng Quân thuộc huyện Yên Sơn quản lý. Thành lập thị trấn Yên Sơn thuộc huyện Yên Sơn trên trên cơ sở toàn bộ 29,21 km2 diện tích tự nhiên, dân số 22.041 người, 21 thôn của xã Thắng Quân thuộc huyện Yên Sơn.

      Đối với Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 của HĐND tỉnh quy định chức danh, bố trí số lượng, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; mức khoán kinh phí hoạt động đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hộiở xã, phường, thị trấn; mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách và mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh: sẽ thực hiện hỗ trợ cho Phó Chủ tịch Hội người cao tuổi ở cấp xã là 200.000đồng/người/tháng; tăng mức hỗ trợ hoạt động cho các thôn, tổ dân phố để hỗ trợ cho trưởng các đoàn thể: Hội Nông dân, hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên, Hội Người cao tuổi với mức 150.000 đồng/người/tháng; mức chi bồi dưỡng cho người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố tối thiểu 30.000 đồng/người/buổi.

       Trong điều kiện khó khăn về ngân sách, quyết định này thể hiện sự quan tâm sâu sắc của tỉnh đối với những người thường xuyên trực tiếp tham gia các công việc của thôn, tổ dân phố; phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, người đứng đầu của các tổ chức này ở cơ sở, nhằm phát huy vai trò tự quản ở cộng đồng dân cư và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở.

       Đối với Nghị quyết Quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh: việc phân bổ vốn phải thực hiện theo nguyên tắc quy định tại Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tuân thủ các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật liên quan.

       Việc phân bổ vốn đầu tư phải phục vụ cho thực hiện các mục tiêu, định hướng phát triển tại Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội đảng các cấp…; phù hợp với khả năng cân đối vốn trong kế hoạch tài chính 5 năm và thu hút các nguồn vốn đầu tư của các thành phần kinh tế khác; phân bổ vốn đầu tư tập trung; không phân tán, dàn trải, bảo đảm hiệu quả; ưu tiên bố trí vốn cho dự án vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn, bảo đảm công khai, minh bạch.

       Đối với Nghị quyết Cho ý kiến về phương án phân bổ Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2021 của tỉnh,nhất tríphương án phân bổ vốn ngân sách trung ương năm 2021: Tổng số vốn Ngân sách trung ương dự kiến: 1.162 tỷ đồng, trong đó vốn trong nước đầu tư theo ngành, lĩnh vực là 942 tỷ đồng; vốn nước ngoài là 220 tỷ đồng.

        Đối với Nghị quyết về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư và xây dựng vốn ngân sách địa phương năm 2021 của tỉnh: Nguyên tắc phân bổ vốn thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2019, Luật ngân sách năm 2015 và các văn bản hướng dẫn hiện hành; đảm bảo đầu tư hài hòa giữa các địa phương trong tỉnh; đầu tư các công trình thực hiện các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, nhất là thực hiện việc bê tông hóa đường giao thông nông thôn, xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn; kiên cố hóa kênh mương; các công trình, hạng mục công trình thuộc Dự án di dân tái định cư thủy điện Tuyên Quang; xây dựng trụ sở làm việc của UBND cấp xã…; các công trình được bố trí vốn phải thuộc danh mục Kế hoạch đầu tư xây dựng của tỉnh; vốn phân cấp cho các huyện, thành phố quản lý, sử dụng không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.

       Về Nghị quyết Bổ sung danh mục Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2020 của tỉnh, bổ sung danh mục Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 gồm: Cải tạo Nhà khoa nội bảo vệ sức khỏe A10 của Bệnh viện đa khoa tỉnh; sửa chữa Nhà điều trị bệnh nhân khối Ngoại, Khối Nội, Phụ sản và 2 các Chuyên khoa của Bệnh viện đa khoa tỉnh; nâng cấp đường Lăng Can - Xuân Lập, huyện Lâm Bình.

       Đối với Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khẩn cấp di dân ra khỏi vùng thiên tai nguy hiểm, đặc biệt khó khăn thôn Bản Bung, xã Thanh Tương, huyện Na Hang: Quy hoạch mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, diện tích khoảng 2,5ha. Xây dựng hệ thống đường giao thông nội khu kết nối với đường trục xã. Nâng cấp, mở rộng công trình cấp nước hiện có; xây dựng hệ thống thủy lợi. Xây mới 01 điểm Trường Tiểu học và 01 điểm Trường Mầm non tại khu trung tâm thôn; xây dựng 01 nhà văn hóa thôn quy mô 80 chỗ ngồi; 01 sân thể thao thôn, diện tích tối thiểu 0,4 ha. Dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ 80 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2021 đến năm 2024.

       Đối với Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng đường trục phát triển đô thị từ thành phố Tuyên Quang đi Trung tâm huyện Yên Sơn Km14 QL2 Tuyên Quang - Hà Giang, xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng tuyến đường với tổng chiều dài 9,88km, theo quy mô đường phố chính đô thị, vận tốc thiết kế 60Km/h. Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án là 635 tỷ đồng, được thực hiện từ năm 2021 đến năm 2024.

       Đối với Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường đi các khu di tích Bộ Tài chính và các bộ ngành tại xã Tú Thịnh và xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, sửa chữa, nâng cấp khoảng 11,0Km theo tiêu chuẩn đường cấp V miền núi. Dự án thuộc nhóm C với tổng mức đầu tư sơ bộ 72 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2020 đến năm 2023.d

      Tại kỳ họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận và cho ý kiến vào các dự thảo Nghị quyết đã nêu. 100% đại biểu biểu quyết thông qua.

       Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa XVIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Phát biểu bế mạc kỳ họp, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Minh Xuân đãđánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu HĐND tỉnh và các cơ quan liên quan trong việc chuẩn bị nội dung và các điều kiện đảm bảo cho kỳ họp thành công. Đồng chí nhấn mạnh, các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp có tác động lớn tới phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.

       Đồng chí đề nghị, ngay sau kỳ họp, UBND tỉnh và các ngành chức năng cần sớm có kế hoạch triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh. Các ban của HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh phối hợp với các cấp ủy đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền phổ biến các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp này đến cử tri và nhân dân; tăng cường giám sát, kịp thời phát hiện kiến nghị giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện các dự án, nêu cao trách nhiệm trước cử tri, thực hiện tốt hơn vai trò, trách nhiệm và quyền hạn của người đại biểu nhân dân để bảo đảm các nghị quyết của HĐND tỉnh được thực hiện hiệu quả.

 

PV

 

Lượt xem:66 Bản in

Tin mới nhất

Các tin đã đăng:

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm:     
HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH TUYÊN QUANG
Giấy phép xuất bản số: 07/GP-TTĐT ngày 06/1/2015 của Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Tuyên Quang
Chịu trách nhiệm: Đinh Công Thủy - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Tuyên Quang - Điện thoại: 02073 823 508
Trụ sở: Số 215, đường Tân Trào, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang. Điện thoại: 02073 822 392 - Email: baotantraotq@gmail.com
@ Bản quyền thuộc Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tuyên Quang

   Design by 

Online:
98

Lượt truy cập: