Phát biểu của đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII
Thứ 4, ngày 14 tháng 10 năm 2020 - 15:20

Ngày 14-10-2020, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Vanhocnghethuat.tuyenquang.gov.vn trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

 

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư.

Hôm nay, tôi và các đồng chí đại biểu các cơ quan Trung ương rất phấn khởi, vui mừng tới dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII - một sự kiện chính trị trọng đại, ngày hội lớn của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh nhà.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tôi nhiệt liệt chào mừng các đồng chí đại biểu, các mẹ Việt Nam Anh hùng, các bậc lão thành cách mạng, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang qua các thời kỳ, các đại biểu đại hội. Nhân dịp này, tôi xin gửi tới toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang và đồng bào các dân tộc tỉnh Tuyên Quang lời thăm hỏi ân tình và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Năm năm qua, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang đã phát huy truyền thống quê hương cách mạng, đoàn kết, thống nhất, sáng tạo; nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ, trong đó có nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch. Tuyên Quang đã cơ bản trở thành tỉnh phát triển khá trong các tỉnh miền núi phía Bắc.

Kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng; cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch rõ nét hơn; từng bước khai thác, phát huy tiềm năng, lợi thế để phát triển, nhất là thực hiện các khâu đột phá về công nghiệp, nông nghiệp và du lịch.

Sản xuất công nghiệp có bước tăng trưởng khá, thu hút được các dự án công nghiệp có quy mô lớn đầu tư vào lĩnh vực tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Chú trọng công nghiệp chế biến sâu sản phẩm nông nghiệp và khoáng sản, gắn với bảo vệ môi trường bền vững. Sản xuất nông nghiệp từng bước khai thác, phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương, phát triển sản xuất hàng hóa tập trung, bảo đảm an toàn và nâng cao chất lượng sản phẩm, gắn với nhu cầu thị trường. Đặc biệt, Tuyên Quang đã là điểm sáng về quản lý, bảo vệ, phát triển bền vững, giá trị lớn về môi trường, với diện tích rừng trồng và sản lượng khai thác đứng đầu cả nước; là một trong ba tỉnh có tỷ lệ cao về che phủ rừng, với trên 65%. Kinh tế lâm nghiệp của tỉnh phát triển nhanh và vững chắc; hình thành mối liên kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp chế biến và người trồng rừng; tăng lợi nhuận, nâng cao giá trị thương hiệu; người nông dân có thu nhập cao hơn, phấn khởi, tin tưởng và yên tâm trồng và bảo vệ rừng.

Hoạt động du lịch chuyển biến tích cực, hình thành và phát triển một số loại hình, sản phẩm du lịch phù hợp với tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Hệ thống kết cấu hạ tầng du lịch được đầu tư xây dựng, cải thiện; tăng cường liên kết, hợp tác liên kết vùng, liên tỉnh và quốc tế trong phát triển du lịch. Nhiệm kỳ qua đã thu hút trên 6,7 triệu lượt du khách, doanh thu xã hội từ du lịch đạt gần 6 nghìn tỷ đồng.

Môi trường đầu tư của tỉnh có chuyển biến tích cực; các chỉ số về năng lực cạnh tranh, cải cách hành chính... tăng đáng kể; đã thu hút được các doanh nghiệp có tiềm lực đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, dịch vụ, du lịch.

Hệ thống kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng nông thôn được tỉnh quan tâm, đã phát huy nguồn lực trong dân xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn (kiên cố hóa kênh mương; bê tông hóa đường giao thông nội đồng...), góp phần đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới, phát triển đô thị, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ. Chất lượng giáo dục, y tế được nâng lên; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 94,5%. Quan tâm quy hoạch, tu bổ, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số, di tích lịch sử, cách mạng, vừa góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, vừa tạo nền tảng văn hóa và cơ sở cho du lịch phát triển. Công tác giảm nghèo bền vững được triển khai đồng bộ, hiệu quả, chú trọng hỗ trợ phát triển sản xuất, tăng thu nhập, đời sống đồng bào các dân tộc trong tỉnh được cải thiện rõ rệt, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh.

Công tác quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được tăng cường và giữ vững. Thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; kết hợp chặt chẽ, hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh. Tập trung chỉ đạo xử lý kiên quyết, kịp thời, hiệu quả các vụ việc phức tạp, phòng, chống tội phạm, bảo đảm cuộc sống bình yên của nhân dân.

Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đảng bộ thống nhất, đoàn kết, nhất là trong cấp ủy, tạo sự tin tưởng, đồng thuận trong nhân dân. Công tác cán bộ được chú trọng, nhất là công tác đào tạo cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số. Phương thức lãnh đạo có nhiều đổi mới, quyết liệt, sáng tạo, gắn liền với kiểm tra, giám sát, giao việc khó, việc mới để thử thách, đào tạo đội ngũ cán bộ. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chủ trương tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và chính quyền các cấp có nhiều đổi mới.

Những kết quả đạt được của tỉnh trong nhiệm kỳ qua đã góp phần tạo nên diện mạo mới tươi đẹp hơn cho tỉnh nhà; là cơ sở quan trọng để tỉnh phấn đấu đạt mục tiêu phát triển bền vững trong nhiệm kỳ tới.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tôi nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, Đại hội cần thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá, phân tích, làm rõ hơn những hạn chế, khuyết điểm trong nhiệm kỳ qua, đó là: Kinh tế của tỉnh phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, chưa tạo được sự bức phá trong phát triển. Tái cơ cấu ngành nông nghiệp hiệu quả chưa cao. Hệ thống kết cấu hạ tầng còn khó khăn, nhất là hạ tầng giao thông, du lịch; quy hoạch, hạ tầng đô thị thiếu đồng bộ chưa theo kịp tốc độ phát triển. Các thành phần kinh tế phát triển chậm; quy mô doanh nghiệp còn nhỏ, năng lực cạnh tranh thấp. Văn hóa - xã hội phát triển chưa đồng đều; giảm nghèo chưa thực sự bền vững, đời sống của một bộ phận nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn khó khăn. An ninh, trật tự xã hội còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng có mặt chưa đáp ứng yêu cầu. Quản lý nhà nước ở một số lĩnh vực chưa chặt chẽ. Vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội hiệu quả chưa rõ nét. Tôi đề nghị, Đại hội cần phân tích, làm rõ nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm, sớm có giải pháp khắc phục.

Nhiệm kỳ tới đây, tình tình hình thế giới và khu vực còn diễn biến phức tạp, đất nước ta nói chung, Tuyên Quang nói riêng đang đứng trước nhiều thuận lợi, đan xen với cách thức, đại dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, cùng nhiều vấn đề mới đặt ra cần phải giải quyết.

Trên cơ sở dự báo tình hình và thực tiễn phát triển của đất nước, của địa phương, đại hội cần bám sát các quan điểm, định hướng lớn của Trung ương để quyết định chủ trương, quan điểm, định hướng phát triển của Tuyên Quang trong 5 năm, 10 năm tới.

Tôi cơ bản đồng ý với phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới đã nêu trong Báo cáo Chính trị trình Đại hội. Đồng thời, nhấn mạnh thêm một số nội dung để Đại hội thảo luận, xem xét.

1. Tuyên Quang vùng đất giàu truyền thống cách mạng, đậm bản sắc văn hóa các dân tộc đặc sắc, có vị trí chiến lược quan trọng của đất nước; nơi những năm đầu cách mạng đã được Trung ương Đảng, Bác Hồ chọn làm Thủ đô Khu giải phóng, Thủ đô Kháng chiến, căn cứ địa quan trọng của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận và các cơ quan trung ương; nơi diễn ra nhiều sự kiện quan trọng, có ý nghĩa quyết định thành công của Cách mạng Tháng Tám và cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang cần nhận thức sâu sắc về miền quê cách mạng có lịch sử vẻ vang ấy, đó cũng là lợi thế, tiềm năng, sức mạnh của tỉnh nhà trên con đường phát triển. Trên cơ sở đánh giá, xem xét tác động của tình hình trong nước và quốc tế đối với Tuyên Quang, tại đại hội này, các đồng chí cần phân tích, làm rõ những kết quả đạt được, những thuận lợi, khó khăn riêng có của tỉnh nhà, để quyết định phương hướng phát triển, nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, phát huy tốt nhất, hiệu quả nhất tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, phấn đấu vươn lên mạnh mẽ hơn, "đưa tỉnh Tuyên Quang phát triển khá, toàn diện, bền vững trong khu vực miền núi phía Bắc".

2. Cần tiếp tục đổi mới, chủ động, tích cực hơn nữa, với các giải pháp đồng bộ, bước đi thích hợp, với phương châm phát triển kinh tế xanh, nhanh, bền vững, gắn với đảm bảo an sinh, ổn định trật tự, an toàn xã hội. Huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, ưu tiên đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị và công nghệ thông tin. Đa dạng hóa các nguồn vốn đầu tư, các công trình, dự án phát triển kết cấu hạ tầng. Chú trọng xây dựng hạ tầng giao thông kết nối với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai và các công trình giao thông trọng điểm. Đổi mới và nâng cao chất lượng quy hoạch đô thị, đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa.

3. Với lợi thế về đất đai, khí hậu thuận lợi, cần tiếp tục xác định phát triển nông nghiệp là nền tảng của quá trình phát triển đi lên của tỉnh nhà. Tập trung phát triển toàn diện nông, lâm nghiệp, thủy sản theo hướng ứng dụng công nghệ cao, bảo vệ môi trường bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới; phát triển sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị, xây dựng thương hiệu, đa dạng hóa sản phẩm và mở rộng thị trường trong nước và suất khẩu. Nâng cao chất lượng công tác quản lý, bảo vệ rừng gắn với phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững, bảo tồn đa dạng sinh học; trở thành một trong những tỉnh điển hình về phát triển kinh tế lâm nghiệp của cả nước.

Tiếp tục thu hút đầu tư, đẩy mạnh phát triển một số ngành công nghiệp có tiềm năng, lợi thế, nhất là công nghiệp chế nông, lâm sản và khoáng sản, tạo hàng hóa có giá trị cao. Phấn đấu trở thành một trong những trung tâm chế biến nông, lâm sản của vùng trung du và miền núi phía Bắc.

Chú trọng xây dựng nông thôn mới, trên cơ sở huy động, lồng ghép nguồn lực để có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đồng bộ, đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, nhất là các tiêu chỉ về nâng cao thu nhập và đời sống của nhân dân. Chủ động, tăng cường quản lý và sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu.

4. Tuyên Quang có nhiều tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch lịch sử - văn hóa, du lịch sinh thái - nghỉ dưỡng, du lịch cộng đồng. Do vậy, cần quan tâm nhiều hơn cho phát triển lĩnh vực này trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh. Đặc biệt, phải quan tâm xây dựng, quản lý, phát huy vị thế của Khu du lịch Quốc gia Tân Trào; chú ý kết hợp hài hòa giữa bảo tồn và phát huy giá trị di sản, tài nguyên thiên nhiên với các hoạt động du lịch. Với những di tích lịch sử quý giá, không gian văn hóa truyền thống và cảnh quan thiên nhiên sống động, tạo nên những sản phẩm du lịch chất lượng cao, trở thành một trong những trung tâm du lịch văn hóa, lịch sử cách mạng hàng đầu của vùng Trung du miền núi phía Bắc, là điểm đến hấp dẫn trong hành trình tham quan, nghiên cứu của du khách trong và ngoài nước.

5. Cùng với phát triển kinh tế, tỉnh cần quan tâm phát triển toàn diện văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân. Chú trọng công tác giáo dục, đào tạo, xây dựng nguồn nhân lực phục vụ cho quá trình phát triển của tỉnh. Nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng, chống dịch bệnh. Bảo tồn và phát huy hiệu quả các di sản lịch sử cách mạng, giá trị bản sắc văn hóa cao đẹp, góp phần khơi dậy trong nhân dân ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên, xây dựng Tuyên Quang phát triển nhanh, bền vững. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Hết sức coi trọng công tác an sinh xã hội, tập trung giảm nghèo nhanh và bền vững; chăm lo nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, nhất là gia đình chính sách, người có công, đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao, vùng xa và vùng khó khăn.

6. Tuyên Quang có vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh, có 22 dân tộc anh em cùng sinh sống. Tỉnh cần coi trọng công tác tuyên truyền, vận động, khơi dậy truyền thống đoàn kết dân tộc, đoàn kết toàn dân. Tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật an toàn xã hội trên địa bàn; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Giải quyết kịp thời các tình huống phức tạp nảy sinh, không để bị động, bất ngờ.  Đẩy mạnh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, dân chủ, lành mạnh, giữ gìn sự bình yên cho nhân dân.

7. Tiếp tục quán triệt, nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vai trò, tầm quan trọng, nhiệm vụ hàng đầu, then chốt của công tác xây dựng Đảng. Kiên trì thực hiện nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh gắn với học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Thực hiện nghiêm nguyên tắc sinh hoạt Đảng, thường xuyên tự phê bình và phê bình. Tiếp tục thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ trình độ, năng lực, uy tín, có kế hoạch, chương trình cụ thể. Xây dựng, tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số một cách bài bản, chiến lược, lâu dài. Tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra Đảng và công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Đổi mới nội dung phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; giũ vững và phát triển sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đại hội là bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang khóa XVII.  Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã xem xét, phê duyệt phương án nhân sự do Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XVI chuẩn bị trình Đại hội. Tôi tin tưởng rằng, với tinh thần đoàn kết và trách nhiệm chính trị cao, các đồng chí đại biểu dân chủ, sáng suốt lựa chọn các đồng chí đủ tiêu chuẩn, năng lực, uy tín, trung tâm đoàn kết tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa tới, đủ năng lực lãnh đạo trong giai đoạn phát triển mới của tỉnh.

Đề nghị đại hội làm tốt nhiệm vụ bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu theo quy định của Trung ương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, góp phần vào sự thành công Đại hội XIII của Đảng.

Với truyền thống cách mạng kiên cường, niềm tự hào là quê hương cách mạng, với thành tựu đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tin tưởng rằng, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang phát huy lợi thế, khắc phục khó khăn, thử thách; không ngừng phấn đấu, vươn lên, hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, xứng đáng với vị thế, tầm vóc của vùng đất cách mạng, Thủ đô Khu giải phóng, Thủ đô Kháng chiến.

Chúc các đồng chí đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc,

Chúc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII thành công tốt đẹp,

Trân trọng cảm ơn!

 

Lượt xem:68 Bản in

Tin mới nhất

Các tin đã đăng:
   Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam – Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam - Đăng ngày:  10/11/2020
   Công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ - Đăng ngày:  10/11/2020
   HỘI VHNT TUYÊN QUANG, BÁO TÂN TRÀO VÀ GIA ĐÌNH VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC NHÀ THƠ MAI LIỄU - Đăng ngày:  29/10/2020
   Tuyên Quang đoạt Huy chương vàng tại Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực Miền núi phía Bắc lần thứ 20 năm 2020 - Đăng ngày:  21/10/2020
   Tuyên Quang có 3 tác phẩm đoạt giải và trưng bày tại triển lãm ảnh - Đăng ngày:  19/10/2020
   TUYÊN QUANG QUYÊN GÓP ỦNG HỘ ĐỒNG BÀO MIỀN TRUNG - Đăng ngày:  17/10/2020
   TUYÊN QUANG PHÁT ĐỘNG THI ĐUA THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVII - Đăng ngày:  17/10/2020
   BẾ MẠC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH TUYÊN QUANG LẦN THỨ XVII - Đăng ngày:  15/10/2020
   ĐỒNG CHÍ CHẨU VĂN LÂM TÁI ĐẮC CỬ CHỨC VỤ BÍ THƯ TỈNH ỦY KHÓA XVII - Đăng ngày:  15/10/2020
   PHIÊN LÀM VIỆC BUỔI CHIỀU ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH TUYÊN QUANG LẦN THỨ XVII: 48 ĐỒNG CHÍ ĐƯỢC BẦU VÀO BCH ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVII - Đăng ngày:  14/10/2020

Tổng số: 253 | Trang: 1 trên tổng số 26 trang  


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm:     
HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH TUYÊN QUANG
Giấy phép xuất bản số: 07/GP-TTĐT ngày 06/1/2015 của Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Tuyên Quang
Chịu trách nhiệm: Đinh Công Thủy - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Tuyên Quang - Điện thoại: 02073 823 508
Trụ sở: Số 215, đường Tân Trào, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang. Điện thoại: 02073 822 392 - Email: baotantraotq@gmail.com
@ Bản quyền thuộc Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tuyên Quang

   Design by 

Online:
14

Lượt truy cập: