Phát biểu khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 của đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang
Thứ 4, ngày 14 tháng 10 năm 2020 - 15:14

 

Đồng chí Chẩu Văn Lâm
Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang.

 

     Trong niềm hân hoan, phấn khởi, tự hào và khí thế thi đua sôi nổi trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ 13 của Đảng. Được sự đồng ý của Bộ Chính trị, hôm nay, Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025, đây là sự kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng trong đời sống chính trị của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tinh nhà.

     Đại hội rất vinh dự, vô cùng phấn khởi và trân trọng giới thiệu Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư thay mặt Bộ Chính trị dự và chỉ đạo Đại hội...

     Thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, các văn bản của Trung ương về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội đại biểu đảng bộ các cấp bảo đảm đúng yêu cầu, nội dung, thời gian đề ra và thành công tốt đẹp với tinh thần dân chủ, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, phát triển. Đại hội đại biểu đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở đã thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, phát huy được trí tuệ, sự thống nhất ý chí và hành động, sức mạnh đoàn kết của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Thành công của Đại hội đại biểu đảng bộ các cấp là tiền đề, là điều kiện quan trọng để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

     Hướng về đại hội, trong nhiều tháng qua cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân trong tỉnh đã tổ chức nhiều phong trào thi đua, yêu nước sôi nổi, rộng khắp, nhiều công trình, nhà máy hoàn thành đưa vào hoạt động, nhiều dự án được khởi công xây dựng, lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội. Đồng thời, các cấp cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, các cấp, các ngành đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép”, vừa tích cực phòng, chống đại dịch Covid-19, đảm bảo an toàn tuyệt đối sức khỏe và tính mạng của nhân dân; vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế với các chính sách, giải pháp đồng bộ, vượt qua khó khăn, thách thức, tận dụng thời cơ để phục hồi, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội.

     Với nỗ lực của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân cùng với sự đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, chúng ta đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra, với nhiều chỉ tiêu vượt ở mức cao. Cơ bản đạt mục tiêu đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá trong các tỉnh miền núi phía Bắc. Diện mạo từ đô thị đến nông thôn có sự đổi thay mạnh mẽ, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên. Trong quá trình chuẩn bị Đại hội, Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sự góp ý, hướng dẫn của các Ban Đảng và Văn phòng Trung ương. Sự tham gia góp ý sâu sắc của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo các ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương. Những ý kiến đóng góp quý báu của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; cùng nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm từ thực tiễn của các đồng chí đại biểu tại Đại hội của 10 đảng bộ cấp trên cơ sở và của cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI đã nghiêm túc tiếp thu hoàn chỉnh các văn kiện trình Đại hội. Công tác nhân sự được chuẩn bị nghiêm túc, bảo đảm dân chủ, khách quan, đúng quy định, có tính kế thừa, bám sát yêu cầu nhiệm vụ của Đảng bộ tỉnh trong giai đoạn mới.

     Đại hội xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và những ý kiến đóng góp quý báu, sâu sắc, trách nhiệm đầy tâm huyết đối với sự phát triển của tỉnh Tuyên Quang trong giai đoạn mới.

     Đề nghị Đại hội nhiệt liệt biểu dương những thành tích xuất sắc của các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị; của các tổ chức, cá nhân trong phong trào thi đua hướng về Đại hội, tạo niềm tin và khí thế mới, góp phần quan trọng vào sự thành công của Đại hội.

     Kính thưa quý vị đại biểu, khách quý,

     Thưa toàn thể Đại hội!

     Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII tiến hành vào thời điểm có ý nghĩa rất quan trọng. Đất nước ta trải qua gần 35 năm thực hiện đường lối đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Những thành tựu quan trọng đạt được sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII tạo tiền đề, nền móng vững chắc để chúng ta bước vào nhiệm kỳ mới được dự báo có nhiều thuận lợi, song cũng không ít khó khăn, thách thức đan xen. Đòi hỏi Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh phải hết sức nỗ lực, đoàn kết, sáng tạo, xác định đúng, trúng phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trong công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thông chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - ninh, nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân. Với tinh thần quyết tâm, quyết liệt, với trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh nhà, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII có các nhiệm vụ hết sức quan trọng:

     Một là, tiến hành tổng kết, đánh giá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020; chỉ rõ ưu điểm, những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, rút ra những kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo; thảo luận và quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp, nhất là các khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp chủ yếu của nhiệm kỳ 2020- 2025, đưa tỉnh Tuyên Quang phát triển khá, toàn diện, bền vững trong khu vực miền núi phía Bắc. Đồng thời, thảo luận tham gia ý kiến vào dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội để Ban Chấp hành khóa XVII tiếp tục hoàn thiện, ban hành, lãnh đạo tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao.

     Hai là, thảo luận và thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của các cấp ủy đảng, của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh vào dự thảo các văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, thể hiện trách nhiệm, tình cảm của Đảng bộ, nhân dân các dân tộc, chiến sỹ các lực lượng vũ trang tỉnh ta trong việc tham gia, góp ý vào những vấn đề trọng đại của Đảng, của đất nước.

     Ba là, thực hiện bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII và bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Với tinh thần đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm, đề nghị các đồng chí đại biểu chính thức dự Đại hội nghiên cứu, lựa chọn những đồng chí thật sự tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực lãnh đạo, có uy tín trong Đảng và trong xã hội; có khả năng tiếp cận và xử lý những vấn đề phức tạp nảy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; có khả năng tập hợp và đoàn kết nội bộ để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, đủ sức lãnh đạo đảng bộ, nhân dân các dân tộc thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Cùng với đó, tiến hành bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng phải là những đồng chí đủ tiêu chuẩn, tiêu biểu cho trí tuệ của Đảng bộ và ý chí, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc trong tỉnh, có khả năng đóng góp vào thành công của Đại hội, đồng thời tiếp thu các nội dung của Đại hội để triển khai thực hiện có hiệu quả vào thực tiễn của tỉnh nhà trong nhiệm kỳ mới.

     Kính thưa quý vị đại biểu, khách quý,

     Thưa toàn thể Đại hội !

     Phát huy truyền thống quê hương cách mạng, kế thừa những thành tựu đạt được, với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, đề nghị các đồng chí đại biểu dự Đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ thực hiện tốt nội dung, chương trình Đại hội đã để ra, góp phần để Đại hội thành công tốt đẹp.

     Với niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và tương lai tươi sáng của đất nước, thay mặt Đoàn Chủ tịch, tôi tuyên bố khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

     Kính chúc Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng và các đồng chí đại biểu, các vị khách quý sức khỏe, hạnh phúc. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

     Xin trân trọng cảm ơn!

 

 

 

Lượt xem:680 Bản in

Tin mới nhất

Các tin đã đăng:
   Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam – Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam - Đăng ngày:  10/11/2020
   Công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ - Đăng ngày:  10/11/2020
   HỘI VHNT TUYÊN QUANG, BÁO TÂN TRÀO VÀ GIA ĐÌNH VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC NHÀ THƠ MAI LIỄU - Đăng ngày:  29/10/2020
   Tuyên Quang đoạt Huy chương vàng tại Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực Miền núi phía Bắc lần thứ 20 năm 2020 - Đăng ngày:  21/10/2020
   Tuyên Quang có 3 tác phẩm đoạt giải và trưng bày tại triển lãm ảnh - Đăng ngày:  19/10/2020
   TUYÊN QUANG QUYÊN GÓP ỦNG HỘ ĐỒNG BÀO MIỀN TRUNG - Đăng ngày:  17/10/2020
   TUYÊN QUANG PHÁT ĐỘNG THI ĐUA THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVII - Đăng ngày:  17/10/2020
   BẾ MẠC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH TUYÊN QUANG LẦN THỨ XVII - Đăng ngày:  15/10/2020
   ĐỒNG CHÍ CHẨU VĂN LÂM TÁI ĐẮC CỬ CHỨC VỤ BÍ THƯ TỈNH ỦY KHÓA XVII - Đăng ngày:  15/10/2020
   PHIÊN LÀM VIỆC BUỔI CHIỀU ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH TUYÊN QUANG LẦN THỨ XVII: 48 ĐỒNG CHÍ ĐƯỢC BẦU VÀO BCH ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVII - Đăng ngày:  14/10/2020

Tổng số: 253 | Trang: 1 trên tổng số 26 trang  


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm:     
HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH TUYÊN QUANG
Giấy phép xuất bản số: 07/GP-TTĐT ngày 06/1/2015 của Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Tuyên Quang
Chịu trách nhiệm: Đinh Công Thủy - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Tuyên Quang - Điện thoại: 02073 823 508
Trụ sở: Số 215, đường Tân Trào, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang. Điện thoại: 02073 822 392 - Email: baotantraotq@gmail.com
@ Bản quyền thuộc Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tuyên Quang

   Design by 

Online:
11

Lượt truy cập: