ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH LẦN THỨ X, NHIỆM KỲ 2020-2025 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP
Thứ 6, ngày 28 tháng 8 năm 2020 - 11:50

Sáng ngày 24/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2020-2025) đã khai mạc trọng thể tại Trung tâm hội nghị tỉnh.

Dự đại hội có các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang; Nguyễn Sáng Vang, nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang; Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Hữu Hoan, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các ban Đảng Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh. 164 đại biểu đại diện cho trên 5.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ dự đại hội.

Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ X, với chủ đề: Tăng cường xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; chủ động, đổi mới, sáng tạo, đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao năng lực cạnh tranh, góp phần đưa Tuyên Quang phát triển nhanh, bền vững. 

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh, Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh được hợp nhất thành Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh từ đầu năm 2020 đã cùng với các tổ chức Đảng trực thuộc tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao, trong đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đại hội của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra. Các cấp ủy trong Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thể chế hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI tổ chức thực hiện đạt kết quả; đồng thời chủ động phối hợp tham mưu ban hành các chủ trương, chính sách để lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh; tham mưu triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nghị quyết, chương trình, các đề án, kế hoạch của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh. Tham mưu, chỉ đạo đổi mới công tác cán bộ, kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII); thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; tăng cường công tác dân vận, nhất là dân vận chính quyền. Đẩy mạnh công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, tạo chuyển biến tích cực trong xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị cũng như phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ đạt kết quả tích cực; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và thực hiện văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp; bước đầu đã có sự quan tâm, nắm tình hình, đề xuất tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh cơ bản ổn định, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động, đóng góp cho sự phát triển của tỉnh.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ đề ra 11 chỉ tiêu chủ yếu, 2 nhiệm vụ trọng tâm: nâng cao chất lượng hoạt động của cấp ủy cơ sở và chất lượng sinh hoạt chi bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; đẩy mạnh cải cách hành chính, chú trọng kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng và biểu dương những những thành tích của Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã đạt được. Trong nhiệm kỳ qua các cấp ủy trong Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã tập trung lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thể chế hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, tổ chức thực hiện đạt kết quả. Đồng thời chủ động phối hợp tham mưu ban hành các nghị quyết, chỉ thị, kết luận để lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Tham mưu triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nghị quyết, chương trình, các đề án, kế hoạch của tỉnh về triển khai nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh. Công tác kiểm tra, giám sát, dân vận, nội chính, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ đạt kết quả tích cực. 

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị trong nhiệm kỳ mới Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cần phát huy tốt tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, dân chủ, gắn kết trách nhiệm, phát huy được sức mạnh tập thể, hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với việc nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Thực hiện có hiệu quả đề án nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan, doanh nghiệp... Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phải thật sự là cầu nối giữa doanh nghiệp và tỉnh, chủ động tham mưu, đề xuất, kiến nghị với tỉnh để lãnh đạo, chỉ đạo các cấp có thẩm quyền, có trách nhiệm liên quan để giải quyết tháo gỡ khó khăn, hoạch định chiến lược phát triển, tạo điều kiện thuận lợi về hành lang pháp lý, cơ chế, chính sách phù hợp để thúc đẩy doanh nghiệp phát triển bền vững.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đồng chí Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã tặng Đại hội bức ảnh Tượng đài Bác Hồ với nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang. 

Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 24 đồng chí, khuyết 1 đồng chí. Tại phiên họp thứ nhất, BCH Đảng bộ khối đã bầu Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 5 đồng chí, khuyết 2 đồng chí; bầu khuyết chức danh Bí thư Đảng ủy khối. Các đồng chí Trần Việt Hùng và Nguyễn Thị Bích Ngọc được bầu giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy khối. BCH Đảng bộ khối đã bầu UBKT Đảng ủy khối do đồng chí Lê Anh Sơn được giữ chức Chủ nhiệm.

Đại hội cũng đã bầu 56 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

PV

 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Thành Công

 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm tặng hoa chúc mừng Đại hội.  Ảnh: Thành Công

 

Đồng chí Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng Đại hội bức ảnh Tượng đài Bác Hồ với nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Thành Công

 

 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh với BCH Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Thanh Phúc

 

 

 

 

Lượt xem:407 Bản in

Tin mới nhất

Các tin đã đăng:
   HỘI VHNT TUYÊN QUANG, BÁO TÂN TRÀO VÀ GIA ĐÌNH VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC NHÀ THƠ MAI LIỄU - Đăng ngày:  27/10/2020
   Tuyên Quang đoạt Huy chương vàng tại Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực Miền núi phía Bắc lần thứ 20 năm 2020 - Đăng ngày:  21/10/2020
   Tuyên Quang có 3 tác phẩm đoạt giải và trưng bày tại triển lãm ảnh - Đăng ngày:  19/10/2020
   TUYÊN QUANG QUYÊN GÓP ỦNG HỘ ĐỒNG BÀO MIỀN TRUNG - Đăng ngày:  17/10/2020
   TUYÊN QUANG PHÁT ĐỘNG THI ĐUA THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVII - Đăng ngày:  17/10/2020
   BẾ MẠC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH TUYÊN QUANG LẦN THỨ XVII - Đăng ngày:  15/10/2020
   ĐỒNG CHÍ CHẨU VĂN LÂM TÁI ĐẮC CỬ CHỨC VỤ BÍ THƯ TỈNH ỦY KHÓA XVII - Đăng ngày:  15/10/2020
   PHIÊN LÀM VIỆC BUỔI CHIỀU ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH TUYÊN QUANG LẦN THỨ XVII: 48 ĐỒNG CHÍ ĐƯỢC BẦU VÀO BCH ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVII - Đăng ngày:  14/10/2020
   Phát biểu của đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII - Đăng ngày:  14/10/2020
   Phát biểu khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 của đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang - Đăng ngày:  14/10/2020

Tổng số: 252 | Trang: 1 trên tổng số 26 trang  


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm:     
HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH TUYÊN QUANG
Giấy phép xuất bản số: 07/GP-TTĐT ngày 06/1/2015 của Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Tuyên Quang
Chịu trách nhiệm: Đinh Công Thủy - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Tuyên Quang - Điện thoại: 02073 823 508
Trụ sở: Số 215, đường Tân Trào, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang. Điện thoại: 02073 822 392 - Email: baotantraotq@gmail.com
@ Bản quyền thuộc Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tuyên Quang

   Design by 

Online:
18

Lượt truy cập: