PHẤN ĐẤU HOÀN THÀNH MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI GIAI ĐOẠN 2020-2025
Thứ 2, ngày 20 tháng 7 năm 2020 - 14:26

Ngày 18-7, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh Tuyên Quang long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Tuyên Quang lần thứ V (2020 - 2025.

Dự Đại hội có các đồng chí: Hà Thị Khiết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Dân vận Trung ương, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang; Hoàng Bình Quân, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang; Lê Vĩnh Tân, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Trần Quốc Cường, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương; Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang; Nguyễn Sáng Vang, nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang; Bùi Tấn Quang, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương; Phạm Tiến Nam, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Dự Đại hội có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo một số tỉnh bạn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh, các huyện, thành phố; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, cán bộ tiền khởi nghĩa; 214 tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Đại biểu dự Đại hội.

 

Giai đoạn 2015-2020, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp uỷ Đảng, chính quyền, tổ chức chính trị-xã hội từ tỉnh đến cơ sở quán triệt sâu sắc và thực hiện tốt Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị; các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng, thông qua đó tạo sự chuyển biến về nhận thức, thấy rõ vai trò, tác dụng của phong trào thi đua trong giai đoạn hiện nay, tiếp tục nâng cao trách nhiệm, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phong trào thi đua và công tác thi đua, khen thưởng gắn với tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, cơ sở. Phong trào thi đua yêu nước phát triển rộng khắp trong các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị-xã hội, các thành phần kinh tế, Nhân dân và lực lượng vũ trang trong tỉnh.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Minh Huấn.

Từ các phong trào thi đua, toàn tỉnh đã có trên 1.800 sáng kiến và sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm được ứng dụng, trong đó có gần 700 sáng kiến xếp loại A; 5 đề tài nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực giáo dục có giá trị thực tiễn được Hội đồng Khoa học tỉnh nghiệm thu và đánh giá cao; toàn tỉnh có thêm 18 nhà giáo được Chủ tịch nước phong tặng Danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú” và năm 2020 có 12 nhà giáo đang đề nghị phong tặng Danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú”. Phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” tiếp tục được phát huy; đã triển khai thực hiện nhiều đề tài, dự án khoa học và công nghệ; nhiều nghiên cứu, ứng dụng mới trong nuôi cấy mô tạo cây giống, phương pháp sản xuất giống cá đặc sản… đạt kết quả tốt.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Sở Nội vụ.

 

Đã có hơn 1.300 đề tài khoa học, hơn 8.200 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, giải pháp hữu ích và hơn 2.200 công trình, sản phẩm với tổng giá trị đầu tư hơn 30 tỷ đồng. Tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới, 04 năm thực hiện kiên cố hóa kênh mương theo Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho 07 tập thể; tặng Bằng khen cho 57 tập thể và 70 cá nhân. Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 02 tập thể, 02 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào thi đua “Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011-2020. Trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, toàn tỉnh đã có 403 lượt tập thể, 694 lượt cá nhân được biểu dương, khen thưởng, trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy biểu dương 64 tập thể, 85 cá nhân tiêu biểu; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen cho 25 tập thể, 26 cá nhân; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 03 tập thể có thành tích xuất sắc.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho các tập thể dẫn đầu các phong trào thi đua yêu nước tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016 - 2020.

 

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng chúc mừng và biểu dương các phong trào thi đua của tỉnh Tuyên Quang đã đạt được trong những năm qua. Đồng chí đề nghị tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền phong trào thi đua, khen thưởng kịp thời những nhân tố mới, người trực tiếp lao động sản xuất...

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thắng tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể.

 

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm chúc mừng và biểu dương những kết quả đạt được của các cấp, các ngành và thành tích của các điển hình tiên tiến. Đồng chí đề nghị các cấp, các ngành nghiêm túc tiếp thu chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân tại Đại hội. Đồng chí nhấn mạnh toàn tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; tổ chức các phong trào thi đua cần có mục tiêu thiết thực, cụ thể gắn với thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, trong đó tập trung thi đua thực hiện các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh; thực hiện công tác thi đua gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chú ‎ý công tác kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân, chú trọng khen thưởng những nhân tố mới, người lao động trực tiếp, những tập thể, cá nhân ở vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Minh Huấn tặng Bằng khen cho các tập thể.

 

Phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Minh Huấn khẳng định: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu hơn nữa, quyết tâm hơn nữa đổi mới mạnh mẽ và vững chắc, khắc phục khó khăn, thách thức, khai thác tiềm năng, và nguồn lực ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm. 

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho hai đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2015 đến năm 2019, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho Sở Nội vụ có thành tích xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2019. UBND tặng Cờ thi đua cho 12 tập thể dẫn đầu các phong trào thi đua yêu nước tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016 - 2020; tặng Bằng khen cho 23 tập thể, 29 cá nhân đã có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016 - 2020.

P.V

 

Lượt xem:3974 Bản in

Tin mới nhất

Các tin đã đăng:

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm:     
HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH TUYÊN QUANG
Giấy phép xuất bản số: 07/GP-TTĐT ngày 06/1/2015 của Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Tuyên Quang
Chịu trách nhiệm: Đinh Công Thủy - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Tuyên Quang - Điện thoại: 02073 823 508
Trụ sở: Số 215, đường Tân Trào, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang. Điện thoại: 02073 822 392 - Email: baotantraotq@gmail.com
@ Bản quyền thuộc Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tuyên Quang

   Design by 

Online:
19

Lượt truy cập: