THỂ LỆ CUỘC THI SÁNG TÁC THƠ, TRUYỆN NGẮN VÀ KÝ SỰ VỀ TÒA ÁN NHÂN DÂN
Thứ 4, ngày 25 tháng 3 năm 2020 - 9:18

THỂ LỆ CUỘC THI

SÁNG TÁC THƠ, TRUYỆN NGẮN VÀ KÝ SỰ VỀ TÒA ÁN NHÂN DÂN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 192 /QĐ-TANDTC

ngày 21  tháng 8 năm 2019 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao)

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

– Cuộc thi nhằm thu hút, động viên, khuyến khích đông đảo các tác giả (chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp) trong và ngoài hệ thống Tòa án nhân dân (TAND), Tòa án quân sự (TAQS) các cấp đầu tư trí tuệ, tài năng, sáng tác các tác phẩm có chất lượng phản ánh về hoạt động của Tòa án, về nhiệm vụ bảo vệ công lý cao cả của người Thẩm phán Tòa án trong các giai đoạn cách mạng của đất nước, đặc biệt trong giai đoạn Tòa án thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp theo Nghị quyết của Đảng.

– Tuyên truyền, quảng bá rộng rãi các tác phẩm thơ, truyện ngắn, ký sự ca ngợi phẩm chất đạo đức cao đẹp, trí tuệ và bản lĩnh dũng cảm của người Thẩm phán, cán bộ, công chức Tòa án trong thực hiện nhiệm vụ xét xử, giải quyết các loại vụ án và trong cuộc sống.

– Thông qua các tác phẩm thơ, truyện ngắn, ký sự ca ngợi Tòa án, giáo dục truyền thống và khơi dậy niềm tự hào về sứ mệnh cao cả, vinh quang của người Thẩm phán, cán bộ và của Tòa án nhân dân – Biểu tượng của Công lý trong cán bộ, công chức hệ thống Tòa án và trong đời sống xã hội.

– Bổ sung vào kho tàng tư liệu truyền thống của TAND bằng các tác phẩm văn học và báo chí mang giá trị văn hóa – tinh thần, tạo động lực để cán bộ, công chức hệ thống Tòa án đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tạo không khí phấn khởi, vui tươi, tự hào, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

– Nội dung các tác phẩm thơ, truyện ngắn, ký sự đạt giải phải đạt được yêu cầu của Ban Tổ chức, có giá trị cả về chính trị tư tưởng và nghệ thuật; chân thực, hấp dẫn và được công chúng đón nhận.

II. CHỦ ĐỀ NỘI DUNG TÁC PHẨM THAM DỰ CUỘC THI

– Phản ánh những đóng góp to lớn của TAND, TAQS các cấp trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc, qua các giai đoạn lịch sử của dân tộc, đặc biệt là trong giai đoạn thực hiện công cuộc đổi mới đất nước.

– Ca ngợi sự hy sinh thầm lặng, những khó khăn, vất vả, hiểm nguy nhưng hết sức vinh quang của người Thẩm phán, cán bộ Tòa án trong việc thực hiện quyền tư pháp, bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân qua hoạt động xét xử.

– Phản ánh tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của người Thẩm phán, cán bộ, công chức Tòa án các cấp trong hoạt động xét xử và thực hiện quyền tư pháp, góp phần bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, đặc biệt qua 15 năm TAND thực hiện chiến lược cải cách tư pháp.

III. THỂ LOẠI TÁC PHẨM THAM DỰ CUỘC THI

Gồm: Thơ, truyện ngắn và ký sự.

QUY ĐỊNH VỀ TÁC GIẢ, TÁC PHẨM  Đối tượng tham gia: Nhà văn, Nhà thơ, Nhà báo, người viết chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp trong và ngoài hệ thống TAND; khuyến khích lãnh đạo, Thẩm phán, cán bộ, công chức, người lao động TAND, TAQS các cấp có tâm huyết, có khả năng sáng tác, gửi tác phẩm tham dự Cuộc thi (Thành viên Ban Tổ chức và Hội đồng Giám khảo không được tham dự cuộc thi).

Mỗi tác giả có thể gửi nhiều tác phẩm, thể hiện bằng nhiều thể loại (quy định ở mục III của Thể lệ này) và không giới hạn về số lượng tác phẩm tham dự cuộc thi.

Tác phẩm tham dự cuộc thi phải là tác phẩm mới, chưa được công bố dưới bất kỳ hình thức nào.

Tác phẩm dự thi phải đảm bảo không vi phạm về bản quyền tác giả. Nếu tác phẩm đã được chi trả nhuận bút hoặc được xét giải kèm tiền thưởng (nếu có), nhưng vi phạm pháp luật về bản quyền, Ban Tổ chức sẽ xem xét để thu hồi nhuận bút hoặc giải thưởng và thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Tác phẩm tham gia Cuộc thi phải thể hiện bằng văn bản, đánh máy rõ ràng trên khổ giấy A4, phông chữ Time New Roman. Bản thảo phải ghi đầy đủ tên tác giả (kể cả bút danh và tên thật), địa chỉ, số điện thoại để Ban Tổ chức liên hệ khi cần thiết.

Đối với các tác phẩm văn học dự thi: Độ dài tác phẩm không quá 5.000 chữ; với các tác phẩm Báo chí: không quá 4.000 chữ (Tác phẩm Báo chí phải đảm bảo chân thực về con người và sự kiện thể hiện trong tác phẩm).

Ban Tổ chức không nhận tác phẩm thơ bằng hình thức trường ca và các tác phẩm có tính chất châm biếm, trào phúng (kể cả văn xuôi và thơ).

IV. THỜI GIANĐỊA ĐIỂM NHẬN TÁC PHẨM 

1. Thời gian nhận tác phẩm

Bắt đầu nhận tác phẩm dự thi từ ngày 01/9/2019 đến hết ngày 30/6/2020. Tác phẩm gửi đến sau thời gian trên (tính theo dấu bưu điện nếu gửi qua bưu điện) là phạm quy.

2. Địa điểm nhận tác phẩm tham dự

Tác phẩm dự thi cần ghi rõ ngoài bì “Tác phẩm tham dự Cuộc thi sáng tác thơ, truyện ngắn, ký sự về Tòa án nhân dân”, gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Tòa soạn Tạp chí Tòa án nhân dân, địa chỉ số 02 Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

V. HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO VÀ GIẢI THƯỞNG 

Thành phần Hội đồng giám khảo

Bao gồm các Nhà văn, Nhà thơ, Nhà báo có năng lực và uy tín, cùng với một số lãnh đạo, cán bộ Tòa án nhân dân tối cao tham gia thẩm định, xét chọn các tác phẩm đạt chất lượng.

Hội đồng giám khảo gồm có: Hội đồng giám khảo vòng sơ khảo và Hội đồng giám khảo vòng chung khảo.

Quy định về việc mã hóa khi chấm giải và thời điểm công bố, trao giải thưởng

– Để đảm bảo khách quan, công bằng trong chấm giải, các tác phẩm gửi về dự thi sẽ được Ban Tổ chức mã hóa bằng ký hiệu số trước khi chuyển cho Hội đồng giám khảo đọc, thẩm định.

– Công bố, trao giải thưởng cho các tác phẩm đạt giải dự kiến tổ chức trước, hoặc trong dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống Tòa án nhân dân (13/9/2020).

Cơ cấu giải thưởng

T

+ Giải đặc biệt:                01 giải, trị giá       30.000.000đ

+ Giải Nhất:                     01 giải, trị giá        20.000.000đ

+ Giải Nhì:                      02 giải, mỗi giải    15.000.000đ

+ Giải Ba:                        03 giải, mỗi giải    10.000.000đ

+ Giải Khuyến khích:      05 giải, mỗi giải     5.000.000đ

Truyện ngắn

+ Giải Đặc biệt:               01 giải, trị giá        50.000.000đ

+ Giải Nhất:                     01 giải, trị giá        30.000.000đ

+ Giải Nhì:                       02 giải, mỗi giải    20.000.000đ

+ Giải Ba:                        03 giải, mỗi giải     10.000.000đ

+ Giải Khuyến khích:      05 giải, mỗi giải     5.000.000đ

Ký sự

+ Giải Đặc biệt:               01 giải, trị giá        40.000.000đ

+ Giải Nhất:                     01 giải, trị giá        20.000.000đ

+ Giải Nhì:                       02 giải, mỗi giải    15.000.000đ

+ Giải Ba:                        03 giải, mỗi giải     10.000.000đ

+ Giải Khuyến khích:      05 giải, mỗi giải     5.000.000đ

 VI. QUY ĐỊNH VỀ SỬ DỤNG TÁC PHẨM VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA TÁC GIẢ

Ban Tổ chức không trả lại bản thảo các tác phẩm gửi tham dự Cuộc thi.

Bản quyền tác phẩm thuộc về tác giả, nhóm tác giả. Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về những tranh chấp quyền tác giả và quyền liên quan (nếu có).

Tác phẩm đoạt giải nếu vi phạm quyền tác giả và quyền liên quan theo quy định của pháp luật, thì Ban Tổ chức sẽ hủy kết quả xếp loại, thu hồi tiền giải thưởng và giấy chứng nhận.

Các tác phẩm tham gia Cuộc thi, được hưởng chế độ nhuận bút khi tác phẩm được in trên Tạp chí TAND, Báo Công lý hoặc được nhận tiền thưởng nếu đạt giải.

Đối với các tác phẩm đạt giải, Ban Tổ chức được toàn quyền sử dụng các tác phẩm đó vào mục đích tuyên truyền, quảng bá (không nhằm mục đích kinh doanh) và không phải chi trả thêm nhuận bút cho tác giả, người sở hữu tác phẩm.

Các cá nhân tham gia Cuộc thi phải thực hiện đúng Thể lệ cuộc thi. Việc tác giả tự nguyện gửi tác phẩm dự thi về Ban Tổ chức được xem như đã chấp nhận mọi quy định trong bản Thể lệ này.

Tác giả, tác phẩm vi phạm một trong các quy định tại Thể lệ này đều coi như phạm quy, không được xem xét dự thi./.

Lượt xem:608 Bản in

Tin mới nhất

Các tin đã đăng:
   Thể lệ Tranh cổ động tuyên truyền công tác xây dựng đảng năm 2020 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng - Đăng ngày:  02/07/2020
   Thông báo phát động Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025" - Đăng ngày:  09/07/2020
   Cuộc thi ảnh “Đa dạng sinh học Việt Nam năm 2020” - Đăng ngày:  17/06/2020
   THÔNG BÁO SỐ 2 VỀ TRIỂN LÃM MỸ THUẬT VIỆT NAM NĂM 2020 - Đăng ngày:  09/07/2020
   GIẢI THƯỞNG TOÀN QUỐC VỀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI LẦN THỨ VI - Đăng ngày:  15/06/2020
   Thông báo nội dung, thể lệ Cuộc thi "Sáng tác ca khúc về đề tài dân tộc thiểu số, miền núi năm 2020 - Đăng ngày:  28/05/2020
   GIỚI THIÊU SÁCH XÉT GIẢI THƯỞNG HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM 2020 - Đăng ngày:  09/07/2020
   QUY CHẾ XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG SÁNG TÁC VĂN HỌC NGHỆ THUẬT, BÁO CHÍ VỀ ĐỀ TÀI HẢI QUÂN GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 - Đăng ngày:  22/05/2020
   THỂ LỆ CUỘC THI ẢNH NGHỆ THUẬT VỀ CHỦ ĐỀ “TỰ HÀO MỘT DẢI BIÊN CƯƠNG” - Đăng ngày:  21/05/2020
   THÔNG BÁO LIÊN HOAN ẢNH NGHỆ THUẬT KHU VỰC MIỀN NÚI PHÍA BẮC LẦN THỨ 20, NĂM 2020 - Đăng ngày:  21/05/2020

Tổng số: 76 | Trang: 1 trên tổng số 8 trang  


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm:     
HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH TUYÊN QUANG
Giấy phép xuất bản số: 07/GP-TTĐT ngày 06/1/2015 của Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Tuyên Quang
Chịu trách nhiệm: Mai Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Tuyên Quang - Điện thoại: 02073 823 508
Trụ sở: Số 215, đường Tân Trào, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang. Điện thoại: 02073 822 392 - Email: baotantraotq@gmail.com
@ Bản quyền thuộc Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tuyên Quang

   Design by 

Online:
27

Lượt truy cập: