Kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa XVIII thành công tốt đẹp
Thứ 7, ngày 8 tháng 12 năm 2018 - 9:24

 Trong 3 ngày (từ ngày 5/12 đến ngày 7/12/2018), tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh khóa XVIII đã tổ chức trọng thể Kỳ họp thứ bảy dưới sự chủ trì của các đồng chí: Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Triệu Kim Long, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Tại kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh đã thực hiện các công việc quan trọng: Xem xét đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2018, quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2019; xem xét các báo cáo của HĐND, các ban HĐND, UBND tỉnh và các ngành liên quan; nghe Ủy ban MTTQ tỉnh thông báo tham gia xây dựng chính quyền năm 2018, nhiệm vụ công tác năm 2019; xem xét kết quả việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XVIII; báo cáo giám sát chuyên đề của Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh về thực hiện công tác y tế dự phòng; kết quả giám sát chuyên đề của Ban Pháp chế về việc chấp hành pháp luật bảo vệ và phát triển rừng. Kỳ họp xem xét thông qua 16 nghị quyết, trong đó có những nghị quyết quan trọng; tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND bầu; chất vấn lãnh đạo UBND tỉnh, một số sở, ngành tỉnh. Đây là những nội dung giám sát rất quan trọng, thể hiện trách nhiệm của HĐND theo quy định pháp luật. Đồng chí đề nghị các đại biểu đề cao trách nhiệm, nghiêm túc nghiên cứu các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp, thảo luận dân chủ, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực tại kỳ họp.  

 

Toàn cảnh kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII. Ảnh: P.V

Dưới sự lãnh đạo sát sao, quyết liệt của Tỉnh ủy, sự giám sát của HĐND tỉnh và sự điều hành linh hoạt, hiệu quả của UBND tỉnh, năm 2018, nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tiêu biểu là: Tốc độ tổng sản phẩm tăng 8,04%; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 9,9%; giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 4,15%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ xã hội tăng 7,9%; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng 7,4%; thu hút khách du lịch tăng 7,7%, doanh thu xã hội từ du lịch tăng 9% so với năm 2017. Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 19,32% xuống 15,38%. Tuy nhiên, một số sản phẩm công nghiệp đạt thấp so với năm 2017 như giấy xuất khẩu, bột giấy, giá trị xuất khẩu hàng hóa chưa đạt kế hoạch. Diện tích trồng cây đậu tương, mía nguyên liệu đạt thấp. Tình trạng lấn chiếm, sử dụng đất lâm nghiệp sai mục đích, khai thác khoáng sản trái phép vẫn xảy ra. Cơ sở vật chất một số trường học chưa đáp ứng yêu cầu. Hiệu quả công tác đào tạo nghề gắn với nhu cầu sử dụng lao động của xã hội chưa cao. Đời sống nhân dân một số nơi vùng sâu, vùng xa vẫn còn nhiều khó khăn. Năm 2019 là năm nước rút thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy bảo đảm tập trung, trọng tâm, trọng điểm, không để sót việc, không để chậm tiến độ. Trong đó tập trung thực hiện hiệu quả các nghị quyết của BCH Trung ương Đảng khóa XII; các kế hoạch, chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, tập trung vào 3 khâu đột phá và các nhiệm vụ trọng tâm.

Chiều 5/12, kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XVIII đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu. HĐND tỉnh có 8 người được lấy phiếu tín nhiệm gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, trưởng các ban và Chánh Văn phòng HĐND tỉnh. UBND tỉnh có 20 người được lấy phiếu tín nhiệm gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Ủy viên UBND tỉnh. Kỳ họp đã biểu quyết thông qua danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm. Các tổ đại biểu HĐND tỉnh đã thảo luận tại tổ về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với 28 chức danh của HĐND và UBND tỉnh do HĐND bầu.Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 28 chức danh thuộc HĐND và UBND tỉnh do HĐND bầu, số phiếu hợp lệ là 57/57 phiếu. Tỷ lệ người có số phiếu tín nhiệm cao đạt trên 80% chiếm 25%. 

Chiều 6/12, kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII tiếp tục chương trình làm việc, thông qua các dự thảo nghị quyết quan trọng. Phiên họp đã thảo luận, xem xét và thông qua các dự thảo nghị quyết về: quyết toán ngân sách địa phương năm 2017; dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2019; Danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2019; Quy định nội dung, mức chi đảm bảo hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban MTTQ cấp tỉnh và Ban tư vấn thuộc Ủy ban MTTQ cấp huyện, thành phố; Quy định nội dung, mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Phương án phân bổ 10% dự phòng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 vốn ngân sách Trung ương và dự kiến vốn ngân sách Trung ương năm 2019; Phương án phân bổ và giao dự phòng Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương năm 2019; Quy định tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C trên địa bàn tỉnh.

 

Ngày 7-12 Kỳ họp tiếp tục thảo luận, thông qua 3 dự thảo nghị quyết: Quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi; Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung Điều 1, Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 26-7-2017 của HĐND tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm; phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

 

 

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thắng trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho đồng chí Phùng Quang Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Sơn Dương. Ảnh: P.V 

 

 

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Minh Huấn trao
Huân chương Lao động hạng Nhì cho các đồng chí có thành tích xuất sắc trong công tác
từ năm 2013 đến năm 2017. Ảnh: P.V

 

 

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn trao Huân chương Lao động hạng Ba cho các đồng chí có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2013 đến năm 2017. Ảnh: P.V

Tại kỳ họp, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trao: Huân chương Lao động hạng Nhất cho đồng chí Phùng Quang Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Sơn Dương; trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Đình Quang,  Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Ngọc Thực, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Tiến Thắng, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Triệu Thị Lún, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Ma Thế Hồng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; trao Huân chương Lao động hạng Ba cho các đồng chí Tỉnh ủy viên: Nông Thị Bích Huệ, Giám đốc Sở Nội vụ; Mai Đức Thông, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lê Thị Kim Dung, Bí thư Thành ủy Tuyên Quang đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2013 đến năm 2017, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Sau  hơn 3 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII đã bế mạc và thành công tốt đẹp.

 

Sơn Ngọc

Lượt xem: 182 views    Bản in

Các tin đã đăng:

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm:     
HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH TUYÊN QUANG
Giấy phép xuất bản số: 07/GP-TTĐT ngày 06/1/2015 của Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Tuyên Quang
Chịu trách nhiệm: Mai Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Tuyên Quang - Điện thoại: 02073 823 508
Trụ sở: Số 215, đường Tân Trào, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang. Điện thoại: 02073 822 392 - Email: baotantraotq@gmail.com
@ Bản quyền thuộc Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tuyên Quang

   Design by 

Online:
5

Lượt truy cập:
381.743