NỘI DUNG, THỂ LỆ CUỘC THI BÁO CHÍ “TUYÊN QUANG CHUNG SỨC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI” LẦN THỨ VII NĂM 2018
Thứ 2, ngày 23 tháng 4 năm 2018 - 11:1
Để góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, hưởng ứng phong trào thi đua “Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới”, giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh phối hợp với Hội Nông dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các cơ quan báo chí của tỉnh tiếp tục phát động Cuộc thi báo chí “Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới”, lần thứ VII năm 2018.

I. Nội dung cuộc thi

1. Tuyên truyền, biểu dương vai trò, tầm quan trọng và những thành quả của nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong quá trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh; tổ chức các hoạt động dạy nghề và hỗ trợ nông dân; khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực và cơ sở vật chất kỹ thuật, các dự án, liên kết cho vay vốn quỹ phát triển sản xuất, xây dựng nông thôn mới.

2. Tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể và các hộ nông dân về xây dựng nông thôn mới; biểu dương nhân tố mới, ý tưởng sáng tạo và điển hình tiên tiến, những tập thể, đơn vị và cá nhân tiêu biểu phát huy nội lực tham gia xây dựng nông thôn mới, phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả.

3. Tuyên truyền, biểu dương các mô hình kinh tế, các điển hình về phát triển kinh tế nông thôn, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung; thực hiện tốt chương trình xóa đói giảm nghèo; tuyên truyền biểu dương kịp thời những cách làm sáng tạo, huy động lồng ghép các nguồn lực kết hợp với sự đóng góp của người dân để xây dựng nông thôn mới.

4. Tuyên truyền, biểu dương việc nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nông dân; đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc ít người; chương trình hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi; những tấm gương của tập thể, cá nhân có nhiều sáng kiến ứng dụng khoa học - kỹ thuật, đem lại hiệu quả kinh tế cao.

5. Tuyên truyền, biểu dương việc phát triển văn hóa gắn liền với phát triển nông thôn, nâng cao dân trí và mức hưởng thụ văn hóa, xây dựng và nhân rộng các mô hình gia đình văn hóa, thôn xóm văn hóa; xây dựng nếp sống văn hóa và môi trường xã hội nông thôn lành mạnh, đậm đà bản sắc dân tộc, bảo vệ và phát huy truyền thống tốt đẹp; Phong trào tham gia bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, mại dâm HIV/AIDS, buôn bán người; bảo vệ môi trường sinh thái theo định hướng xây dựng nông thôn mới; phản ánh cấp độ hài lòng người dân về kết quả các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

II. Thể lệ cuộc thi

1. Đối tượng tham gia

- Các hội viên nhà báo Việt Nam tỉnh Tuyên Quang.

- Những người làm báo chuyên nghiệp tại các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình, truyền thanh trong toàn tỉnh.

- Cộng tác viên, những người làm báo không chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh.

2. Thời gian cuộc thi

- Bắt đầu từ ngày 01 tháng 11 năm 2017 đến hết ngày 31 tháng 10 năm 2018.

- Ngay sau khi kết thúc cuộc thi, Ban Thư ký các chi hội nhà báo phối hợp cùng các cơ quan báo chí tập hợp những tác phẩm dự thi, lập danh sách tác phẩm, tác giả; lựa chọn, sơ khảo gửi Ban Tổ chức cuộc thi (qua Thường trực Hội Nhà báo tỉnh), chậm nhất là ngày 20 tháng 11 năm 2018.

- Tổng kết, trao giải thưởng vào quý I năm 2019.

3. Một số quy định cụ thể

3.1. Về loại hình báo chí: Báo in, phát thanh, truyền hình, điện tử.

3.2. Về thể loại: Bài phản ảnh, phóng sự, điều tra, bút ký báo chí, ghi chép, gương người tốt việc tốt, ảnh báo chí.

3.3. Về gửi tác phẩm:

- Tác phẩm dự thi được đánh vi tính trên 1 mặt giấy, rõ ràng, dễ đọc. Đầu bài ghi: Bài dự thi “Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới”.

- Người gửi tác phẩm dự thi ghi rõ tên và địa chỉ (nếu ghi bút danh phải ghi kèm tên thật để tiện liên hệ).

- Mỗi tác phẩm dự thi (báo in, điện tử, phát thanh, truyền hình) tùy theo loại hình báo chí, tác giả gửi đến một trong các địa chỉ sau: Báo Tuyên Quang; Đài Phát thanh và Truyền hình Tuyên Quang; Báo Tân Trào; Tập san “Người làm báo Tuyên Quang”.

3.4. Về điều kiện xét giải:

- Tác phẩm đã được sử dụng trên Báo Tuyên Quang in, Báo Tuyên Quang điện tử, Báo Tân Trào, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang, Tập san Người làm báo Tuyên Quang; phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình Tuyên Quang, trong thời gian phát động Cuộc thi.

- Đối với tác phẩm báo in, báo điện tử: Phải là bản in chính hoặc sao chụp từ báo in, báo điện tử, nhưng phải sạch, đẹp, rõ ràng. Nếu tác phẩm có sự tiếp nối nhỏ, lẻ, phải cắt dán phần tiếp nối trên giấy trắng khổ A4 hoặc A3 và đánh số trang rõ ràng phần tiếp nối.

- Đối với tác phẩm phát thanh: Phải ghi lên đĩa CD, mỗi đĩa chỉ ghi 01 tác phẩm và trên nhãn đĩa ghi rõ tên đơn vị, tên tác phẩm, tác giả, thể loại, thời lượng và thời gian phát sóng, kèm theo văn bản phần lời của tác phẩm.

- Đối với tác phẩm truyền hình: Phải ghi lên đĩa VCD hoặc DVD, mỗi đĩa chỉ ghi 01 tác phẩm và trên nhãn đĩa ghi rõ tên đơn vị, tên tác phẩm, tác giả, thể loại, thời lượng và thời gian phát sóng; kèm theo bản thuyết minh. Nếu là truyền hình tiếng dân tộc phải có phụ đề tiếng Việt.

- Đối với tác phẩm ảnh báo chí: Cùng với ảnh đã đăng trên báo, tạp chí... phải kèm theo ảnh phóng trên giấy ảnh cỡ 18 cm x 24 cm (ảnh đơn) và 12 cm x 18 cm (đối với ảnh trong nhóm hoặc phóng sự ảnh).

- Tác phẩm sau khi được đăng báo in, tập san, báo điện tử và phát sóng trên đài Phát thanh, Truyền hình tỉnh, không có kiến nghị, khiếu nại, tố cáo về nội dung sai sót hoặc chứa đựng động cơ cá nhân, tiêu cực, vụ lợi, gây hậu quả xấu.

4. Cơ cấu giải thưởng

- Từ 1 đến 2 giải A

- Từ 2 đến 4 giải B

- Từ 3 đến 6 giải C

- Từ 7 đến 10 giải Khuyến khích

- Từ 1 đến 2 tặng phẩm (cho tập thể và cá nhân có nhiều thành tích tiêu biểu tham gia Cuộc thi).

5. Nguồn kinh phí

- Kinh phí tổ chức và trao giải thưởng Cuộc thi do ngân sách Nhà nước cấp và hỗ trợ của chương trình phát triển nông thôn (Sở Nông nghiệp - PTNT).

III. BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

1. Đ/c Phùng Thị Lan, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Trưởng ban.

2. Đ/c Đỗ Hồng Hạ, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, Phó Trưởng ban.

3. Đ/c Nguyễn Đại Thành, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Trưởng ban.

4. Đ/c Nguyễn Ngọc Toàn, Giám đốc Đài PT-TH Tuyên Quang, Ủy viên.

5. Đ/c Ngô Thị Thu Hà, Phó Tổng biên tập Báo Tuyên Quang, Ủy viên.

6. Đ/c Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Văn học - Nghệ thuật, Tổng Biên tập Báo Tân Trào, Ủy viên.

7. Đ/c Vũ Tuấn, Phó Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông, Ủy viên.

8. Đ/c Hà Văn Ngạc, Chi cục Trưởng Chi cục Phát triển nông thôn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy viên.

Ban Tổ chức Cuộc thi đề nghị các cơ quan báo chí, các chi hội nhà báo và toàn thể hội viên nhà báo, những người làm báo chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục hưởng ứng cuộc thi.

Các cơ quan báo chí, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh, các chi hội nhà báo thông báo, tuyên truyền sâu rộng về cuộc thi tới hội viên nhà báo, hội viên nông dân và cán bộ ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh; tạo điều kiện thuận lợi để Cuộc thi báo chí “Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới” lần thứ VII năm 2018 đạt kết quả tốt.

 

BAN TỔ CHỨC

 

 

Tin mới nhất

Lượt xem: 187 views    Bản in

Các tin đã đăng:
   THÔNG BÁO Mời tham gia cuộc thi thiết kế logo năm ASEAN 2020 - Đăng ngày:  06/05/2019
   THỂ LỆ GIẢI BÁO CHÍ TOÀN QUỐC “BÁO CHÍ VỚI CÔNG TÁC ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ” LẦN THỨ HAI, NĂM 2018 – 2019 - Đăng ngày:  21/04/2019
   THỂ LỆ CUỘC THI “ẢNH ĐẸP DU LỊCH TUYÊN QUANG” NĂM 2019 - Đăng ngày:  21/04/2019
   THÔNG BÁO SỐ 1 Festival Nhiếp ảnh trẻ năm 2019 - Đăng ngày:  21/04/2019
   THÔNG BÁO SỐ 1 Về việc Triển lãm Mỹ thuật ứng dụng toàn quốc Lần thứ 4 (2014-2019) - Đăng ngày:  07/04/2019
   THỂ LỆ GIẢI BÁO CHÍ TOÀN QUỐC VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG (GIẢI BÚA LIỀM VÀNG) - Đăng ngày:  07/04/2019
   THÔNG BÁO VỀ CUỘC VẬN ĐỘNG SÁNG TÁC TIỂU PHẨM, KỊCH NGẮN, KỊCH VUI NĂM 2019 - Đăng ngày:  20/03/2019
   Cục Văn hóa cơ sở phát động cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 129 năm Ngày sinh và 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Đăng ngày:  20/03/2019
   Tổ chức cuộc thi ảnh chủ đề "Biến đổi khí hậu và hành động của chúng ta" - Đăng ngày:  04/03/2019
   THỂ LỆ CUỘC THI BÁO CHÍ VIẾT VỀ TẤM GƯƠNG "DÂN VẬN KHÉO" GIAI ĐOẠN 2017 - 2020 (có sửa đổi, bổ sung năm 2019) - Đăng ngày:  06/12/2018

Tổng số: 43 | Trang: 1 trên tổng số 5 trang  


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm:     
HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH TUYÊN QUANG
Giấy phép xuất bản số: 07/GP-TTĐT ngày 06/1/2015 của Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Tuyên Quang
Chịu trách nhiệm: Mai Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Tuyên Quang - Điện thoại: 02073 823 508
Trụ sở: Số 215, đường Tân Trào, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang. Điện thoại: 02073 822 392 - Email: baotantraotq@gmail.com
@ Bản quyền thuộc Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tuyên Quang

   Design by 

Online:
8

Lượt truy cập:
378.038