Kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 thành công tốt đẹp
Thứ 6, ngày 8 tháng 12 năm 2017 - 9:20

 Trong 4 ngày, từ ngày 04 đến 07/12/2017, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức Kỳ họp thứ năm dưới sự chủ trì của các đồng chí: Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Triệu Kim Long, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.


Kỳ họp lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh. Công tác chuẩn bị cho kỳ họp được Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các cơ quan liên quan chuẩn bị nghiêm túc, chặt chẽ và đúng luật

Theo báo cáo của UBND tỉnh, trong năm 2017, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, sự điều hành tập trung, linh hoạt, hiệu quả của UBND tỉnh; sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, các thành phần kinh tế, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển, quốc phòng, an ninh được đảm bảo, đời sống nhân dân ổn định; 21/21 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Năm 2018 tỉnh xác định tập trung thực hiện 7 nhiệm vụ trọng tâm, 21 chỉ tiêu chủ yếu nhằm tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với điều chỉnh cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh của doanh nghiệp và cả nền kinh tế; tập trung phát triển một số ngành công nghiệp có lợi thế, phát triển mạnh du lịch và các ngành dịch vụ; phát triển nông, lâm nghiệp hàng hóa hiệu quả; đẩy mạnh thu hút đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh giản biên chế; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; bảo đảm quốc phòng, an ninh chính trị và giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập kinh tế quốc tế.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã xem xét các báo cáo về kết quả 10 tháng và ước thực hiện cả năm 2017 dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương, kinh phí Trung ương ủy quyền, kinh phí của các bộ, ngành Trung ương cấp theo ngành dọc, kinh phí viện trợ và tình hình sử dụng các quỹ do tỉnh quản lý năm 2017 trên địa bàn tỉnh; báo cáo của UBND tỉnh về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XVIII; báo cáo của Viện trưởng Viện KSND tỉnh, Chánh án TAND tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018; các báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về công tác tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; các báo cáo thẩm tra, báo cáo giám sát của các ban HĐND tỉnh; thông báo hoạt động của Ủy ban MTTQ tỉnh tham gia xây dựng, củng cố chính quyền; báo cáo của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh về kết quả kỳ họp thứ 4 và hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại kỳ họp.

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV của tỉnh nhấn mạnh, mặc dù tỉnh ta hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, kinh tế có bước phát triển nhưng chưa tương xứng với tiềm năng; năng lực cạnh tranh còn thấp, thu hút đầu tư còn hạn chế. Tiến độ thực hiện một số chương trình kinh tế - xã hội trọng tâm của tỉnh, một số dự án chưa đạt yêu cầu. Chất lượng một số lĩnh vực văn hóa - xã hội còn hạn chế. Quản lý địa bàn, quản lý đất đai, khoáng sản, lâm sản có nơi chưa nghiêm. Tai nạn giao thông trong nhiều thời điểm tăng cả 3 tiêu chí. Việc nắm tình hình, giải quyết những ý kiến, kiến nghị của cử tri và đơn thư của công dân có việc chưa kịp thời, chưa tập trung giải quyết dứt điểm. Đời sống của một bộ phận nhân dân còn khó khăn. Tình hình an ninh trật tự có lúc, có nơi còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp. Năm 2018 là năm "bản lề" trong lộ trình thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020. Bên cạnh những thuận lợi, dự báo sản xuất kinh doanh còn nhiều khó khăn, nguồn vốn đầu tư công hạn chế; thời tiết, dịch bệnh bất thường là những yếu tố ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của nhân dân. Do đó, đòi hỏi phải có sự nỗ lực, quyết tâm cao và hành động quyết liệt, đồng bộ hơn nữa của cả hệ thống chính trị mới có thể hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh cũng đã tập trung thảo luận và thống nhất, thông qua 18 dự thảo nghị quyết. Các nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp tỉnh, ngân sách các huyện, thành phố năm 2018; phương án phân bổ và giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020… Đây là những nghị quyết quan trọng bảo đảm quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả ngân sách nhà nước, nâng cao chất lượng, hiệu quả đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh. Các nghị quyết quy định về mức thu, công tác quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong các lĩnh vực xử phạt vi phạm hành chính, phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản, lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh, phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh, bảo đảm để các chế độ, chính sách của Trung ương được thi hành nghiêm túc, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ có liên quan, góp phần cải cách hành chính, nâng cao tính minh bạch trong hoạt động của các cơ quan nhà nước. Hội đồng nhân dân tỉnh đã đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh và các cấp, các ngành triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách do Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành. Hội đồng nhân dân tỉnh cũng đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tăng cường tiếp xúc cử tri, kịp thời tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của cử tri các dân tộc trong tỉnh đến các cơ quan có thẩm quyền và theo dõi, đôn đốc việc giải quyết; đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tăng cường thực hiện các phiên chất vấn, giải trình giữa các kỳ họp, kiến nghị giải quyết kịp thời những vướng mắc, bất cập đặt ra trong hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã tiến hành miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với đồng chí Lê Thị Kim Dung (đã được chỉ định làm Bí thư Thành ủy Tuyên Quang). HĐND tỉnh đã bầu đồng chí Nguyễn Thế Giang, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh; bầu bổ sung ủy viên UBND tỉnh đối với đồng chí Hà Trung Kiên, Giám đốc Sở Tài chính.

Sau bốn ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã thành công tốt đẹp.

Bài, ảnh: Sơn Ngọc

Lượt xem: 253 views    Bản in

Các tin đã đăng:

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm:     
HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH TUYÊN QUANG
Giấy phép xuất bản số: 07/GP-TTĐT ngày 06/1/2015 của Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Tuyên Quang
Chịu trách nhiệm: Mai Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Tuyên Quang - Điện thoại: 02073 823 508
Trụ sở: Số 215, đường Tân Trào, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang. Điện thoại: 02073 822 392 - Email: baotantraotq@gmail.com
@ Bản quyền thuộc Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tuyên Quang

   Design by 

Online:
50

Lượt truy cập:
372.848