Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 12
Thứ 5, 5/1/2023 - 7:30
Chiều ngày 4/1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 12. Các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có đại diện các Ban Đảng Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo HĐND tỉnh, UBND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ban, ngành và các huyện, thành phố. 

Quang cảnh hội nghị.


Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày Báo cáo công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2022; phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn, song Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã chủ động, linh hoạt, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương triển khai xây dựng nhiều công trình, dự án quan trọng, có ý nghĩa thúc đẩy sự phát triển của tỉnh; tổ chức thành công nhiều sự kiện quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hoá, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong Nhân dân và du khách; tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần cùng cả hệ thống chính trị và nhân dân hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ về kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2022.

Kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng khá, GRDP tăng 8,66%. Giá trị sản xuất các ngành nông, lâm nghiệp, thuỷ sản đều tăng và vượt kế hoạch; giá trị sản xuất công nghiệp và sản lượng một số sản phẩm công nghiệp tăng so với cùng kỳ; du lịch phục hồi nhanh, chất lượng các dịch vụ từng bước được nâng lên; hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư; triển khai nhiều dự án lớn có tính chất kết nối, liên kết vùng, tạo điều kiện để phát triển kinh tế - xã hội; thu ngân sách vượt dự toán Bộ Tài chính giao; cải cách hành chính, môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, thu hút đầu tư đạt được nhiều kết quả quan trọng. Các mặt văn hoá - xã hội được chăm lo phát triển toàn diện. Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực có chuyển biến tích cực; công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường. Quốc phòng được củng cố, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả quan trọng; hoạt động của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội có chuyển biến tích cực, đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân tiếp tục được nâng lên

Tuy nhiên, tiến độ giải ngân vốn đầu tư theo kế hoạch còn chậm. Công tác phát triển doanh nghiệp, hoạt động của thành phần kinh tế tập thể, hợp tác xã chưa thực sự hiệu quả. Việc triển khai thực hiện một số chính sách tại một số địa phương còn chậm, thiếu quyết liệt; thu hút đầu tư vào lĩnh vực chế biến sản phẩm nông nghiệp và phát triển các chuỗi liên kết trong sản xuất nông, lâm nghiệp còn hạn chế. Công tác quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch, công tác đo đạc, điều chỉnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thực hiện còn nhiều hạn chế, thiếu nguồn lực...

Năm 2023, tỉnh đề ra 21 chỉ tiêu chủ yếu đế thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ. Trong đó, phấn đấu GRDP (theo giá so sánh 2010) đạt 9,0%; GRDP bình quân đầu người (theo giá hiện hành) trên 55,7 triệu đồng/người/năm; giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) tăng trên 15,5%; giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản (giá so sánh 2010) tăng trên 4,6% so với năm 2022; sản lượng lương thực đạt trên 34,0 vạn tấn; trồng mới 9.600 ha rừng tập trung; thu hút trên 2,5 triệu lượt khách du lịch, doanh thu xã hội về du lịch đạt trên 3.000 tỷ đồng...

Tại hội nghị các đại biểu tập trung làm rõ thêm những kết quả đạt được, nguyên nhân của những hạn chế, vướng mắc đã chỉ ra như: mục tiêu thu ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công, công tác quy hoạch để triển khai đấu giá quyền sử dụng đất. Tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch và các hoạt động lễ hội xuân. Số vốn được giao giải ngân đầu tư năm 2023 tăng so với năm 2022. Do đó cần sự quyết liệt của các cấp, các ngành, các địa phương ngay từ những ngày đầu năm. Tập chung xây dựng sản phẩm OCOP, triển khai thực hiện các chính sách phát triển nông nghiệp hàng hóa, thúc đẩy các chuỗi liên kết gắn với việc kiểm tra giám sát.

Đối với xây dựng nông thôn mới, hiện nay quy định mới của Chính phủ về xã nông thôn mới tiếp tục nâng lên. Do đo, các địa phương đã về đích nông thôn mới cần rà soát các tiêu chí để đảm bảo không bị rút giấy chứng nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Một số khoản thu không đạt kế hoạch do chính sách giảm thuế bảo vệ môi trường, thu lệ phí trước bạ, truy thu tiền giải phóng mặt bằng... Qua đó, đưa ra các giải pháp thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 ngay từ những ngày đầu năm.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội. Quyết định số 89-QĐ/TW ngày 01/12/2022 của Ban Bí thư ban hành quy trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật Đảng của cấp ủy tỉnh và tương đương đến cơ sở.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm kết luận hội nghị nhấn mạnh, năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ, việc hoàn thành nhiệm vụ đề ra sẽ có ý nghĩa quyết định trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Đồng chí đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương tổ chức quán triệt, cụ thể hóa, triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ về thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2023.

Cùng với đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp khai thác tiềm năng, lợi thế; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, huy động hiệu quả các nguồn lực phục vụ cho đầu tư phát triển, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội ngay từ những ngày đầu năm 2023.

Đồng thời, tiếp tục rà soát các dự án đầu tư công giai đoạn 2021-2025, khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải; chú trọng huy động các nguồn lực và phân bổ nguồn lực tập trung, có trọng điểm để phục vụ hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; triển khai đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP); đẩy nhanh tiến độ thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, các ngành thực hiện nghiêm Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023; khẩn trương, rà soát, có phương án chăm lo, chuẩn bị Tết cho Nhân dân, nhất là quan tâm, chăm lo Tết cho người nghèo, người có công, gia đình chính sách... đảm bảo mọi người, mọi nhà đều được vui xuân, đón Tết vui tươi, lành mạnh. Sau thời gian nghỉ Tết, phải tập trung ngay vào việc triển khai các nhiệm vụ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm kêu gọi các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, sức mạnh đại đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2023./.


PV

 

 

 

 

 

Lượt xem:357 Bản in

Các tin đã đăng:

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm:     
HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH TUYÊN QUANG
Giấy phép xuất bản số: 09/GPTTĐT-STTTT ngày 02/02/2021 của Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Tuyên Quang
Chịu trách nhiệm: Đinh Công Thủy - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Tuyên Quang - Điện thoại: 02073 823 508
Trụ sở: Số 215, đường Tân Trào, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang. Điện thoại: 02073 822 392 - Email: baotantraotq@gmail.com
@ Bản quyền thuộc Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tuyên Quang

   Design by 

Online:
39

Lượt truy cập:
14.939