Ngày làm việc thứ hai, Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XIX
Thứ 6, 9/12/2022 - 19:29
Ngày 9/12, Kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa XIX tiến hành phiên thảo luận tại hội trường về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2023; thông qua nhiều nghị quyết quan trọng.

Toàn cảnh phiên họp.

Dự phiên họp có các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; các đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo Ủy ban MTTQ, các sở, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố, các xã phường, thị trấn.

Các đồng chí: Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lê Thị Thanh Trà, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa điều hành phiên họp.

Chủ tọa điều hành phiên họp.

Tại phiên thảo luận, các đại biểu bày tỏ đồng tình cao với các báo cáo đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh cũng như các mục tiêu giải pháp thực hiện năm 2023.

Đại biểu Nguyễn Văn Dưng, Tổ đại biểu Hàm Yên bày tỏ vui mừng khi tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả các mục tiêu nhiệm vụ đề ra trong năm. Đặc biệt tỉnh đã thu hút được nhiều nguồn lực đầu tư cho sự phát triển của tỉnh. Tuy nhiên, tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ còn xảy ra ở nhiều nơi. Công tác quản lý quy hoạch các khu dân cư phát triển đô thị còn nhiều bất cập. Nhiều khu đô thị đã hình thành nhưng hạ tầng đi kèm theo quy hoạch chưa được xây dựng. Cùng với đó, việc sử dụng đất ở các khu đô thị còn không đúng mục đích, nhiều nơi sử dụng đất ở vào các mục đích sản xuất kinh doanh khác. Ngoài ra, giá đất ở hiện nay còn khá cao so với mức sống của người dân hiện nay. Đại biểu mong muốn, tỉnh sớm có đánh giá, xem xét bổ sung vào các nhiệm vụ, giải pháp trong thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ năm 2023.

Đại biểu Tăng Thị Dương, tổ đại biểu huyện Sơn Dương cho rằng kết quả chuyển đổi số của tỉnh đã đạt được trong năm 2022 còn khiêm tốn, số lượng công việc phải làm của năm 2023 rất lớn. Trong khi nhận thức về chính quyền số, kinh tế số, xã hội số của một bộ phận cán bộ công chức còn hạn chế; nguồn nhân lực có kỹ thuật về công nghệ thông tin chưa đáp ứng được yêu cầu... Đại biểu đã đề xuất nhiều giải pháp để cải thiện thứ bậc về chuyển đổi số: Thời gian tới các cấp, các ngành phải làm tốt công tác tuyên truyền về chuyển đổi số, hướng đến người dân và doanh nghiệp; tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ, công chức, phụ trách chuyển đổi số của cơ quan, đơn vị nhất là cấp xã và các tổ chuyển đổi số cộng đồng. Đồng thời phải có giải pháp căn cơ, bài bản, xác định được nhiệm vụ cụ thể, trọng tâm phải làm...

Đạo biểu tham gia thảo luận tại phiên họp.

Đại biểu Hứa Thị Hà, Tổ đại biểu huyện Sơn Dương nêu vấn đề quản lý sử dụng đất công ích trên địa bàn đã được thực hiện hiệu quả. Tuy nhiên đến nay cũng phát sinh nhiều bất cập liên quan đến các quy định không còn phù hợp. Một số nơi, người dân đã trả lại đất công ích. Ngoài ra ở một số địa phương, đất công ích là những khu đất xấu, khó canh tác. Cùng với đó, nhiều diện tích đất công ích manh mún, nhỏ lẻ. Do đó, tỉnh cần ban hành các văn bản hướng dẫn cụ thể trong việc đấu giá đất công ích. Ngoài ra, việc đấu giá đất công ích cần thực hiện đối với những thửa đất lớn, thực hiện các dự án quan trọng, với những thửa đất công ích có diện tích nhỏ chỉ cần đấu thầu để các hộ dân có thể thuận lợi tham gia.

Cũng tại phiên thảo luận, các đại biểu đưa ra nhiều ý kiến, giải pháp về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp; công tác quản lý biên chế và tổ chức bộ máy của chính quyền địa phương; đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025; công tác phòng, chống dịch bệnh; công tác đưa người lao động đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng; công tác đảm bảo quốc phòng - an ninh...

Đạo biểu tham gia thảo luận tại phiên họp.

Lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh đã giải trình, làm rõ một số vấn đề và nội dung các đại biểu quan tâm.

Kết luận phiên thảo luận, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Kim Dung đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo một số nội dung: Khẩn trương ra kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách năm 2023, bao gồm cả các chương trình mục tiêu quốc gia; phân công, phân cấp, giao nhiệm vụ cụ thể rõ ràng để các cơ quan, đơn vị, các huyện, thành phố triển khai thực hiện ngay từ những ngày đầu năm mới; chỉ đạo các ngành chức năng chủ động rà soát những tồn tại, hạn chế, những bất cập trong các quy định ngành mình quản lý để đề xuất những giải pháp tháo gỡ, giải quyết các điểm nghẽn trong thực hiện nhiệm vụ; thực hiện công tác đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, việc thực hiện dự án xây dựng hồ sơ địa chính và cơ sở quản lý dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh, trước mắt là thực hiện cơ sở dữ liệu đất đai ở các xã, phường đã được đo đạc và thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng đất ở địa bàn trọng điểm; tập trung thực hiện triệt để tiết kiệm chi để tăng cường nguồn lực cho việc triển khai các chương trình, dự án trọng điểm của tỉnh, bố trí nguồn vốn đối ứng để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, thực hiện mục tiêu phát triển đô thị. Các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị tập trung cho công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là đề cao công tác phòng dịch.

Đồng chí cũng đề nghị UBND: Tập trung chỉ đạo công tác tuyển dụng giáo viên, đáp ứng yêu cầu dạy và học trên địa bàn tỉnh; có kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất cho các trường học, đáp ứng yêu cầu của chương trình đổi mới giáo dục, đặc biệt là cơ sở vật chất ở các trường nội trú, bán trú; quyết liệt thực hiện các mục tiêu về chuyển đổi số…

Buổi chiều các đại biểu HĐND tỉnh đã nghe, xem xét, thông qua các nghị quyết: Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2021; Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2023; Phê duyệt kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2023, tỉnh Tuyên Quang; Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương năm 2022, tỉnh Tuyên Quang; Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường trục phát triển đô thị từ thành phố Tuyên Quang đi Trung tâm huyện Yên Sơn Km14 QL2 Tuyên Quang - Hà Giang; Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1) - đoạn qua tỉnh Tuyên Quang; Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang gắn với phát triển du lịch đến năm 2025; Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về mức trợ cấp đặc thù áp dụng đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Trung tâm chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Tuyên Quang.

Ngày mai, ngày 10/12, Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XIX tiếp tục xem xét và thông qua các dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp.

PV

 

Lượt xem:362 Bản in

Các tin đã đăng:

Tổng số: 0 | Trang: 1 trên tổng số 0 trang  


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm:     
HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH TUYÊN QUANG
Giấy phép xuất bản số: 09/GPTTĐT-STTTT ngày 02/02/2021 của Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Tuyên Quang
Chịu trách nhiệm: Đinh Công Thủy - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Tuyên Quang - Điện thoại: 02073 823 508
Trụ sở: Số 215, đường Tân Trào, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang. Điện thoại: 02073 822 392 - Email: baotantraotq@gmail.com
@ Bản quyền thuộc Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tuyên Quang

   Design by 

Online:
46

Lượt truy cập:
14.946