Nâng cao kỹ năng viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Chủ nhật, 29/5/2022 - 17:41
Ngày 29/5, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo 35 tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch. Đồng chí Nông Thị Bích Huệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh dự hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị tập huấn.

Tại Hội nghị, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Đức Kiên, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý khoa học, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 35, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã trực tiếp trao đổi về kỹ năng viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, cụ thể là làm sao để viết bài tham dự Cuộc thi viết chính luận về đề tài “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch” lần thứ hai, năm 2022 một cách chất lượng, hiệu quả.

Cuộc thi nhằm khẳng định tính đúng đắn, ý nghĩa quan trọng, sức mạnh lan tỏa của Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 22/10/2018 về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, phản bác trực diện, vạch trần tính phản khoa học, phản cách mạng các luận điệu sai trái, thù địch của các thế lực phản động, cơ hội chính trị, đồng thời tạo nguồn, phát triển lực lượng tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch.

Đối tượng dự thi là người Việt Nam ở trong nước và nước ngoài, người nước ngoài, có bài viết chính luận phù hợp với tiêu chí của cuộc thi. Mỗi tác giả/nhóm tác giả được gửi tối đa 02 bài viết: 01 bài viết loại hình Tạp chí (Tạp chí in hoặc Tạp chí điện tử) và 01 bài viết loại hình Báo (Báo in hoặc Báo điện tử). Bài viết dự thi phải là tác phẩm sáng tạo lần đầu, không trùng lặp với các công trình đã công bố, chưa được công bố trên các tạp chí, sách, báo, bản tin, cổng thông tin điện tử của các cơ quan Trung ương, địa phương cho đến trước thời điểm gửi tham dự; đảm bảo tiêu chí về nội dung, hình thức quy định tại Thể lệ cuộc thi. Sau khi gửi bài viết dự thi, tác giả/nhóm tác giả có thể đăng tải bài viết trên các phương tiện thông tin đại chúng nhưng phải thông báo cho cơ quan đã nhận bài dự thi và gửi minh chứng kèm theo.

PGS.TS Phạm Đức Kiên tặng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy một số tài liệu về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Chủ đề bài viết tập trung vào những vấn đề cơ bản, trọng tâm về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay, như: Giá trị khoa học, cách mạng và thời đại của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và những đề xuất bổ sung, phát triển, chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay, lý luận về đường lối đổi mới đất nước, bảo vệ, vận dụng và phát triển lý luận của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, những nội dung cốt lõi, nội dung mới của Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, các hội nghị Trung ương khoá XIII, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội sau dịch bệnh; tổng kết những kinh nghiệm quý, mô hình, cách làm hiệu quả và đề xuất giải pháp, kiến nghị để nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch...

Ban Tổ chức nhận bài dự thi bắt đầu từ ngày phát động đến hết ngày 30/7/2022 (tính theo dấu bưu điện). Lễ công bố và trao giải diễn ra vào tháng 10/2022, nhân dịp 04 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW.

Tại Hội nghị, Phó giáo sư, Tiến sĩ Phạm Đức Kiên cũng có những trao đổi, thảo luận, giải đáp thắc mắc cho các đại biểu tham dự. Đồng chí lưu ý đại biểu tập trung viết về những vận dụng thực tiễn tại Tuyên Quang, như khôi phục kinh tế - xã hội sau đại dịch Covid-19; công tác xây dựng Đảng; việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc...

Kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nông Thị Bích Huệ đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, động viên, khích lệ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tích cực hưởng ứng Cuộc thi. Các đồng chí tham gia tập huấn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đầu tư thời gian, tâm huyết lựa chọn vấn đề viết bài tham gia cuộc thi bảo đảm chất lượng và tiến độ đề ra.

PV

 

Lượt xem:310 Bản in

Các tin đã đăng:

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm:     
HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH TUYÊN QUANG
Giấy phép xuất bản số: 09/GPTTĐT-STTTT ngày 02/02/2021 của Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Tuyên Quang
Chịu trách nhiệm: Đinh Công Thủy - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Tuyên Quang - Điện thoại: 02073 823 508
Trụ sở: Số 215, đường Tân Trào, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang. Điện thoại: 02073 822 392 - Email: baotantraotq@gmail.com
@ Bản quyền thuộc Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tuyên Quang

   Design by 

Online:
132

Lượt truy cập:
823.104