Thông báo Tham gia Cuộc vận động sáng tác nhiếp ảnh về chủ đề “Xây dựng con người, văn hóa Nghệ An đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; xây dựng nông thôn mới”
Thứ 2, 30/5/2022 - 8:23
Thực hiện Kế hoạch số 649/KH-UBND, ngày 12 tháng 11 năm 2021 của UBND tỉnh về việc tổ chức Cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật về chủ đề “Xây dựng con người, văn hóa Nghệ An đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; xây dựng nông thôn mới”. Ban Tổ chức thông báo nội dung tham gia cuộc vận động, cụ thể như sau:

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích
- Nhằm động viên, khuyến khích các tác giả sáng tạo nhiều tác phẩm nhiếp ảnh có giá trị để phục vụ đời sống tinh thần của Nhân dân, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội ở địa phương, qua đó tuyển chọn những tác phẩm văn học nghệ thuật có chất lượng để tuyên truyền, quảng bá những thành tựu trong xây dựng nông thôn mới; xây dựng con người, văn hóa Nghệ An đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.
- Thông qua những tác phẩm nhiếp ảnh có giá trị cao về nội dung tư tưởng và hình thức nghệ thuật để giới thiệu, quảng bá hình ảnh quê hương, đất nước, con người Nghệ An đến với bạn bè trong và ngoài nước.

2. Yêu cầu: Các tác phẩm nhiếp ảnh phải thể hiện được bản sắc văn hóa, truyền thống lịch sử, đất nước và con người tỉnh Nghệ An.

II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC CUỘC VẬN ĐỘNG

1. Nội dung
- Ngợi ca quê hương, thiên nhiên, con người, tiềm năng, thế mạnh, phản ánh được bản sắc văn hoá, tinh thần đoàn kết của đồng bào các dân tộc của tỉnh Nghệ An; phản ánh được những thành tựu trong phong trào xây dựng nông thôn mới của tỉnh Nghệ An.
- Xây dựng người tốt, việc tốt và các điển hình tiên tiến gắn với các phong trào thi đua yêu nước để triển khai đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tôn vinh công dân Nghệ An tiêu biểu trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, tạo động lực thi đua trong lao động, sản xuất; nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống con người Nghệ An, xây dựng hình ảnh con người Nghệ An trong thời kỳ mới.
- Xây dựng con người Nghệ An có thế giới quan khoa học, có nhân cách, lối sống đẹp với các đặc tính cơ bản "yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo, hội nhập". Xây dựng lối sống tuân thủ pháp luật, thực hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn", "đền ơn đáp nghĩa", "tương thân, tương ái", khẳng định, tôn vinh, nhân rộng các giá trị tốt đẹp, nhân văn.
- Đấu tranh loại trừ các hành vi tiêu cực, cơ hội, vi phạm pháp luật, truyền bá tư tưởng sai trái, lối sống thực dụng, trái thuần phong mỹ tục của dân tộc, gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng xấu đến xây dựng và phát triển văn hoá, con người Nghệ An.

2. Hình thức tham gia
Ảnh thời sự, nghệ thuật; số lượng tham gia tối thiểu 05 tác phẩm/tác giả, được bố cục, in trên giấy ảnh cỡ 40cm x 60cm, kèm theo các tác phẩm riêng biệt in trên giấy ảnh cỡ 20cm x 30cm (không bo và ép plastic), có chú thích rõ nội dung, địa danh tác phẩm, đồng thời gửi kèm file ảnh đảm bảo chất lượng.

III. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN THAM GIA

1. Đối tượng
- Mọi công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc, học tập, lao động trong và ngoài nước đều có thể tham gia cuộc vận động.
- Thành viên Ban tổ chức, Hội đồng xét thưởng, Tổ thư ký được quyền tham gia hưởng ứng sáng tác nhưng không tham dự xét giải thưởng.

2. Điều kiện tham gia
- Tác phẩm phải đảm bảo chất lượng nghệ thuật và mục đích, yêu cầu, nội dung chủ đề của cuộc vận động.
- Tác phẩm phải được sáng tác từ thời gian phát động (tháng 1/2022) đến thời gian kết thúc cuộc thi; chưa công bố, phổ biến hoặc gửi tham gia các cuộc thi khác ở Trung ương và các địa phương tổ chức.
- Tác giả phải chịu trách nhiệm về bản quyền tác phẩm dự thi theo quy định của pháp luật, nếu phát hiện tác phẩm vi phạm về bản quyền tác giả, quyền liên 
quan và các quy định về thể lệ của cuộc vận động, Ban Tổ chức sẽ thu hồi giải thưởng và thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.
- Tác phẩm không được sao chép, mô phỏng ý tưởng, nội dung của các tác giả khác ở trong và ngoài nước hoặc mô phỏng ý tưởng, nội dung các tác phẩm khác của tác giả đã được công bố.
- Những tác phẩm đạt giải, Ban Tổ chức được quyền sử dụng để phục vụ các hoạt động tuyên truyền dưới mọi hình thức khi thấy phù hợp. Những tác phẩm không đạt giải Ban Tổ chức không trả lại tác giả.


IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG VÀ HỘI ĐỒNG XÉT THƯỞNG

1. Cơ cấu giải thưởng, mức thưởng: Ban Tổ chức trao giấy chứng nhận kèm theo tiền thưởng. Cơ cấu giải thưởng và mức thưởng, cụ thể như sau:
- 01 giải Nhất: 30.000.000 đồng/01giải
- 02 giải Nhì: 15.000.000 đồng/01giải
- 03 giải Ba: 10.000.000 đồng/01giải
- 05 giải Khuyến khích: 5.000.000 đồng/01giải

2. Hội đồng xét thưởng: Ban Tổ chức phối hợp mời các nghệ sĩ nhiếp ảnh có uy tín, kinh nghiệm ở Trung ương và địa phương tham gia Hội đồng xét thưởng.

V. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NHẬN TÁC PHẨM

1. Thời gian nhận tác phẩm: Ban Tổ chức nhận bài dự thi kể từ khi phát động đến hết ngày 30/8/2022 (tác giả gửi qua đường bưu điện thì tính theo dấu bưu điện. Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm trong việc thất lạc tác phẩm khi
gửi qua đường bưu điện).

2. Nơi nhận tác phẩm: Phòng Quản lý Văn hóa - Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An. Địa chỉ: 74 Nguyễn Thị Minh Khai, TP Vinh, tỉnh Nghệ An. Điện thoại 02383.563.531.

3. Tổng kết và trao giải: (dự kiến) tháng 11/2022 (sẽ có thông báo sau khi có Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt kết quả Hội đồng xét thưởng).

Ban Tổ chức mong nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các nghệ sĩ nhiếp ảnh và sự phối hợp hướng ứng của Sở Văn hóa và Thể thao/ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Hội chuyên ngành Trung ương; Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật, Trung tâm Văn hóa, Trường Văn hóa Nghệ thuật, Trường Đại học Nghệ thuật, các đơn vị nghệ thuật trong cả nước để Cuộc vận động thành công tốt đẹp./.

 

 

 

Lượt xem:149 Bản in

Các tin đã đăng:
   Hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam ‘Tổ quốc bên bờ sóng’ - Đăng ngày:  11/07/2022
   Thể lệ Cuộc thi sáng tác tác phẩm Văn học nghệ thuật chủ đề "Doanh nghiệp, doanh nhận Thái Bình trong sự nghiệp phát triển Kinh tế - Xã hội" - Đăng ngày:  04/07/2022
   Thể lệ Cuộc thi ảnh đẹp du lịch “Khám phá Quảng Trị” năm 2022 - Đăng ngày:  04/07/2022
   Thông báo Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía bắc lần thứ 21 năm 2022 tại Lai Châu - Đăng ngày:  12/05/2022
   Thể lệ: Cuộc thi và Triển lãm Ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia với chủ đề "Tự hào một dải biên cương" năm 2022 - Đăng ngày:  12/05/2022
   Thể lệ: Cuộc thi và Triển lãm Ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia với chủ đề "Tự hào một dải biên cương" năm 2022 - Đăng ngày:  24/05/2022
   Cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật về chủ đề “Xây dựng nông thôn mới, xây dựng con người, văn hóa Nghệ An đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” - Đăng ngày:  22/04/2022
   THÔNG BÁO Phát động Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ hai, năm 2022 - Đăng ngày:  27/04/2022
   THỂ LỆ Cuộc thi ảnh đẹp Du lịch Tây Ninh - năm 2022 - Đăng ngày:  30/05/2022
   THÔNG BÁO SỐ 2 Về việc Tổ chức Festival Mỹ thuật trẻ 2022 - Đăng ngày:  27/04/2022

Tổng số: 128 | Trang: 1 trên tổng số 13 trang  


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm:     
HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH TUYÊN QUANG
Giấy phép xuất bản số: 09/GPTTĐT-STTTT ngày 02/02/2021 của Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Tuyên Quang
Chịu trách nhiệm: Đinh Công Thủy - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Tuyên Quang - Điện thoại: 02073 823 508
Trụ sở: Số 215, đường Tân Trào, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang. Điện thoại: 02073 822 392 - Email: baotantraotq@gmail.com
@ Bản quyền thuộc Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tuyên Quang

   Design by 

Online:
139

Lượt truy cập:
823.118