Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Thứ 3, 15/3/2022 - 11:20
Ngày 14/3, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức Kỳ họp chuyên đề để xem xét các dự thảo nghị quyết quan trọng, trong đó có thảo luận, đóng góp ý kiến vào Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Kỳ họp được tổ chức theo hình thức trực tuyến đến HĐND 07 huyện, thành phố và trụ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Tham dự Kỳ họp có các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các ban Đảng Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Chủ tọa Kỳ họp

Các đồng chí: Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Lê Thị Thanh Trà, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa Kỳ họp.

Phát biểu khai mạc Kỳ họp đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, thực hiện chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Trung ương “Không để ách tắc ở bất cứ khâu đoạn nào trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện mục tiêu nhiệm vụ. Đồng chí đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực nghiên cứu, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực. Trên cơ sở đó để HĐND tỉnh xem xét và quyết định, bảo đảm cho kỳ họp thành công, đáp ứng yêu cầu và nguyện vọng của cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, bởi kỳ họp lần này, HĐND tỉnh xem xét thông qua 11 dự thảo nghị quyết liên quan tới nhiều ngành, lĩnh vực, có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh.

Tại Kỳ họp, HĐND tỉnh đã nghe, xem xét và thống nhất thông qua các nghị quyết trình kỳ họp: Kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2021 sang năm 2022, tỉnh Tuyên Quang; Bổ sung danh mục dự án vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 và Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2022 tỉnh Tuyên Quang; Quy định mức thu, đối tượng thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí thẩm định trong lĩnh vực môi trường áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang thực hiện Dự án đầu tư khai thác, chế biến đá granit và đá phiến làm vật liệu xây dựng thông thường mỏ Thành Công, xã Thành Long, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang; Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang thực hiện Dự án đầu tư khai thác, chế biến quặng thiếc Phú Lâm; Bổ sung danh mục công trình, dự án thực hiện thu hồi đất năm 2022 theo quy định tại khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai năm 2013 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Quy định diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ; mức thu, đối tượng thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 trong trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế tạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Quy định nội dung, mức thu chi để chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi, cuộc thi trong lĩnh vực giáo dục áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Quang cảnh Kỳ họp tại các điểm cầu trong tỉnh.

Tại Kỳ họp các đại biểu đã dành nhiều thời gian để thảo luận, đóng góp ý kiến vào Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo mục tiêu tổng quát, phấn đấu đến năm 2030, Tuyên Quang là tỉnh phát triển khá, toàn diện, bao trùm và bền vững trong vùng Trung du và Miền núi phía Bắc; kinh tế phát triển năng động, nhanh và bền vững trên cơ sở đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo để nâng cao chất lượng phát triển, năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; không gian kinh tế - xã hội được tổ chức, phát triển hài hòa, hợp lý gắn với đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, trọng tâm là phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, du lịch, nông lâm thủy sản hiệu quả cao và xây dựng nông thôn mới; hình thành hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, hạ tầng số đồng bộ, tích hợp, hiện đại; chất lượng nguồn nhân lực được nâng lên; đời sống mọi mặt của nhân dân không ngừng được nâng cao; an sinh và phúc lợi xã hội được đảm bảo và từng bước cải thiện; các giá trị văn hóa truyền thống, tốt đẹp của đồng bào các dân tộc được gìn giữ, bảo tồn và phát huy; chất lượng môi trường được đảm bảo; tiềm lực quốc phòng được nâng lên, khu vực phòng thủ được củng cố ngày càng vững chắc; chính trị ổn định; an ninh quốc gia, an ninh con người được đảm bảo; xã hội phát triển trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh.

Tầm nhìn đến năm 2050: Tuyên Quang là tỉnh phát triển, thu nhập cao của vùng Trung du và Miền núi phía Bắc, có môi trường xã hội văn minh, hiện đại, sáng tạo, dân chủ.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn trình bày

dự thảo Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, sau gần 02 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, tích cực, trách nhiệm cao, Kỳ họp Chuyên đề HĐND tỉnh khoá XIX đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. HĐND tỉnh đã dân chủ thảo luận, thống nhất thông qua 11 nghị quyết thuộc các lĩnh vực quy hoạch, đầu tư xây dựng, tài nguyên - khoáng sản, bảo vệ môi trường, y tế, giáo dục và quản lý nhà nước về dân cư, nhà ở.

Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc Kỳ họp.

Thay mặt HĐND tỉnh đồng chí đề nghị ngay sau kỳ họp, UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương sớm đưa các nghị quyết đi vào cuộc sống. Đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu và các vị đại biểu HĐND tỉnh, theo chức năng, nhiệm vụ, phối hợp chặt chẽ với Uỷ ban MTTQ tỉnh tăng cường giám sát việc triển khai, tổ chức thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh. Các cấp, các ngành, các cơ quan thông tấn, báo chí làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về nội dung các Nghị quyết HĐND tỉnh đã thông qua để Nhân dân hiểu rõ, hiểu đúng, tích cực tham gia thực hiện và giám sát thực hiện.

Đồng chí khẳng định: HĐND tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các mặt hoạt động; đặc biệt quan tâm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng của tỉnh, chính sách pháp luật của Nhà nước phù hợp tình hình của địa phương, sẵn sàng tổ chức các kỳ họp khi cần thiết.

PV 

Lượt xem:200 Bản in

Các tin đã đăng:

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm:     
HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH TUYÊN QUANG
Giấy phép xuất bản số: 09/GPTTĐT-STTTT ngày 02/02/2021 của Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Tuyên Quang
Chịu trách nhiệm: Đinh Công Thủy - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Tuyên Quang - Điện thoại: 02073 823 508
Trụ sở: Số 215, đường Tân Trào, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang. Điện thoại: 02073 822 392 - Email: baotantraotq@gmail.com
@ Bản quyền thuộc Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tuyên Quang

   Design by 

Online:
166

Lượt truy cập:
798.467