Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Hội Nhà báo Việt Nam
Thứ 3, 4/1/2022 - 9:28
Sáng 31-12, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức khai mạc tại Cung Văn hoá Lao động Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội).

Dự Đại hội có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo các bộ, ban, ngành, lãnh đạo các tỉnh, thành phố; các nhà báo lão thành, lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam các thời kỳ.

Đại hội có sự tham gia của 474 đại biểu trong số 550 đại biểu chính thức, đại diện cho 27.448 hội viên sinh hoạt tại 288 đơn vị cấp Hội, 63 Hội Nhà báo tỉnh, thành phố, 20 liên chi hội, 205 chi hội trực thuộc Trung ương Hội.

Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Báo Nhân Dân

Đoàn đại biểu tỉnh Tuyên Quang dự Đại hội gồm các đồng chí: Mai Đức Thông, Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo Tuyên Quang, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh; Nguyễn Ngọc Toàn, Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Ma Văn Chức, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh; Ngô Thị Thu Hà, Phó Tổng Biên tập Báo Tuyên Quang.

Đoàn đại biểu tỉnh Tuyên Quang dự khai mạc Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, Đại hội được tổ chức vào thời điểm toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đang nỗ lực phấn đấu thực hiện thành công nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Cả hệ thống chính trị đang tích cực tạo ra nhiều bước phát triển quan trọng về mọi mặt, phát huy những thành quả của quá trình đổi mới, hướng tới dấu mốc năm 2030 nhân 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và dấu mốc năm 2045 kỷ niệm 100 năm lập quốc.

Trong nhiệm kỳ qua, nhiều cơ quan báo chí trên thế giới phải thu hẹp hoạt động, giảm bớt việc làm do vấp phải cạnh tranh gay gắt từ các tập đoàn công nghệ - truyền thông khổng lồ, doanh thu quảng cáo giảm sút không chỉ với báo in mà ngay cả phát thanh -truyền hình và báo điện tử, sự thay đổi về hành vi tiếp nhận thông tin của người dùng cũng tạo ra nhiều thách thức với báo chí chính thống.

Trong bối cảnh khó khăn đó, với tinh thần và sứ mệnh cống hiến cao cả, với truyền thống vẻ vang của những người làm báo cách mạng qua gần một thế kỷ, đội ngũ người làm báo cách mạng nước ta, tập hợp dưới mái nhà chung là Hội Nhà báo Việt Nam, đã nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, chung sức, chung lòng, vì một nền báo chí cách mạng chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, của Nhân dân.

Những nội dung thảo luận tại Đại hội và những nhiệm vụ, giải pháp do Đại hội đề ra sẽ có ý nghĩa thiết thực, góp phần xây dựng tổ chức Hội Nhà báo Việt Nam ngày càng vững mạnh, thúc đẩy nền báo chí cách mạng Việt Nam phát triển theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, nhân văn, chủ động hội nhập với báo chí khu vực và thế giới, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa thế giới phù hợp với văn hóa dân tộc Việt Nam.

Nhà báo Lê Quốc Minh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân,
Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: Báo Nhân Dân

Đại hội đã nghe Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020; phương hướng, nhiệm vụ hoạt động Hội nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Những năm qua, báo chí nước ta phát triển mạnh cả về quy mô, loại hình, công nghệ, số lượng, chất lượng, hiệu quả xã hội. Tính đến cuối năm 2021, cả nước có trên 830 cơ quan báo chí thuộc bốn loại hình: báo in, phát thanh, truyền hình và báo điện tử. Nhiều cơ quan báo chí đã phát triển nhiều loại hình báo chí, áp dụng công nghệ hiện đại. Phát thanh, truyền hình đã phủ sóng rộng khắp lãnh thổ Việt Nam, một số đài phát sóng ra thế giới bằng các công nghệ tiên tiến.

Số lượng người sử dụng internet đạt hơn 73%, sử dụng mạng xã hội đạt trên 75% dân số cả nước. Sự phát triển nhanh của báo chí điện tử, kết hợp với công nghệ hiện đại, mở ra khả năng to lớn cho việc truyền tải, tiếp nhận thông tin của công chúng.

Với phương châm “Đoàn kết - Kỷ cương - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội lần thứ XI Hội Nhà báo Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, sẽ định hướng cho các cấp Hội Nhà báo Việt Nam và đội ngũ những người làm báo cả nước tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của báo chí Cách mạng Việt Nam, chung sức đồng lòng, ra sức phấn đấu xây dựng nền báo chí cách mạng Việt Nam giàu tính chiến đấu, nhân văn, chuyên nghiệp, hiện đại, vì lợi ích của đất nước và nhân dân, vì Tổ quốc Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khoá XI. Ảnh: Báo Nhân Dân

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khoá XI gồm 52 đồng chí; Ban Kiểm tra gồm 15 đồng chí; Ban Thường vụ gồm 12 đồng chí. Trước đó, Ban Chấp hành khoá XI đã họp kỳ thứ nhất bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội. Đồng chí Lê Quốc Minh, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam khoá X được tái cử giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam khoá XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Trần Trọng Dũng được bầu làm Phó Chủ tịch Hội.

Đồng chí Võ Văn Thưởng,
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Báo Nhân Dân

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Võ Văn Thưởng đánh giá cao kết quả hoạt động Hội trong nhiệm kỳ 2015 - 2020. Nội dung trên báo chí ngày càng toàn diện, đa dạng, phong phú; chất lượng chính trị, giá trị văn hóa trong các tác phẩm báo chí không ngừng được nâng cao. Học tập tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh nhất là đạo đức, phong cách làm báo của Người, tiếp bước thế hệ cha anh, đội ngũ những người làm báo hôm nay đã và đang phát huy vai trò xung kích không quản khó khăn, gian khổ, dũng cảm xông pha có mặt ở những điểm nóng thực hiện tốt trách nhiệm sứ mệnh người làm báo cách mạng.

Báo chí tích cực tuyên truyền phổ biến chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đưa đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, tích cực phát hiện cổ vũ động viên gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trên mọi lĩnh vực, chủ động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với các quan điểm sai trái thù địch, tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo; hăng hái thâm nhập thực tế vùng sâu, vùng xa, kịp thời đưa tin về những sự kiện nóng những vấn đề dư luận xã hội quan tâm, thiên tai, bão lũ…

Nhiều bài báo mang tính phát hiện, góp sức tổng kết thực tiễn, lan tỏa các gương điển hình tiên tiến, cảnh báo những nguy cơ hiện hữu, kiến nghị các giải pháp thiết thực trên từng lĩnh vực. Nhiều cơ quan báo chí, nhiều nhà báo đã tích cực phản ánh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng, chống tham nhũng với nhiều cách tiếp cận đa dạng, chính xác, góp phần phát hiện sai phạm, tạo sức mạnh dư luận, hỗ trợ hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tăng cường niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ ta.

Đồng chí đã nhấn mạnh một số nội dung tổ chức Hội cần chú trọng thực hiện trong nhiệm kỳ mới: Công tác kết nạp Đảng trong hội viên, giáo dục đạo đức người làm báo, đổi mới hoạt động Hội đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Đoàn đại biểu tỉnh Tuyên Quang tại Đại hội.

Theo TuyênQuang online

Lượt xem:692 Bản in

Các tin đã đăng:

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm:     
HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH TUYÊN QUANG
Giấy phép xuất bản số: 09/GPTTĐT-STTTT ngày 02/02/2021 của Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Tuyên Quang
Chịu trách nhiệm: Đinh Công Thủy - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Tuyên Quang - Điện thoại: 02073 823 508
Trụ sở: Số 215, đường Tân Trào, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang. Điện thoại: 02073 822 392 - Email: baotantraotq@gmail.com
@ Bản quyền thuộc Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tuyên Quang

   Design by 

Online:
39

Lượt truy cập:
14.939